Vyhlášení 7. výzvy MAS Podhorácko z Programu rozvoje venkova

V této výzvě je vyhlášena Fiche 13 – Lesy Podhorácka.

Dotace je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích (např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví, stroje je zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním…).

Žádat mohou vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů, kteří hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn. má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy), a to na minimální výměře 3 ha.

Vyhlášení 7. výzvy MAS Podhorácko z Programu rozvoje venkova

Kalendář akcí

Srpen 2024
Nebyla nalezena žádná událost!

Odebírat novinky