Základní informace

Obec Kamenná

Naše obec se skládá ze dvou místních částí. Starší Kamenné, s nejstarší zmínkou z doby vlády Otce vlasti Karla IV a Klementic založených v době vlády mrzouta a nemluvy Františka I. Habsburského majitelem panství rytířem Joachymem Stettenhofenem. Obě části se nachází asi 7 km jihovýchodně od dálnice D1 Exit 153.

V Kamenné jsou v lesích kolem obce rozesety kolomazné kameny, z církevních památek stojí na návsi kaplička zasvěcena sv. Janu Nepomuckému a devět křížů v obci i kolem ní. Nechybí ani pomník padlým ve světové válce. Další zajímavostí jsou kamenné sluneční hodiny místních kameníků a početné remízky s balvanovitými ostrůvky, kterými jsou posety pole i louky. Okraj katastru lemuje nádherně údolí řeky Oslavy.

Klementice zaujmou dochovanou zástavbou v jedné řadě, opravenou kapličkou zasvěcenou sv. Rodině, rybníkem plným raků, několika kříži, smírčím kamenem, pomníkem padlým ve světové válce a hlavně klidem.

Etnograficky patříme k západomoravskému Horácku, podoblast Podhorácko. Mluví se u nás většinou obecnou češtinou s prvky brněnského hantecu, původně zde bylo více nářečí blízkého hanáckému.

A co u nás můžete hledat? Požární nádrž zvanou a využívanou jako „Koupaliště“ s nutným zázemím + nohejbalové hřiště, pódium pro letní zábavy a soutěžní dráha pro hasiče. Nad koupalištěm vidíme Hospůdku „Na výsluní“ s příjemným vnitřním i venkovním posezením a pivem litovelským. Uprostřed návsi stojí prodejna postavená v 70. letech minulého století v akci „Z“ (zadarmo).

Z průmyslu zde působí: Granit Zedníček – je již čtvrtou generací kameníků z rodu Zedníčků – zabývá se těžbou a zpracováním žuly. Jejich výrobky jsou známé i za hranicemi našeho státu. Pila bratří Krejčích s více než patnáctiletou tradicí – vyrábí většinou stavební řezivo.

Máme u nás tři aktivní organizace: Hasiči se účastní mnoha soutěží – postupových pohárových nebo ligových. Mimo jiné pořádají společenské akce. Aktivní jsou ženy, muži i děti. Myslivci se nevěnují jenom obhospodařování pětisethektarové honitby, ale podílí se také na společenském životě v obci. Nejmladší organizace Kameňáci má za sebou pořádání řady sportovních a kulturních akcí, zájezdů, projekcí… od dětí po seniory.

Z vybraných akcí: Začátkem ledna Obecní ples pořádaný všemi organizacemi. Masopust s průvodem masek a večerní taneční zábavou. Tradiční nohejbalový turnaj. Červencový pivní triatlon Kameňák, kombinace sportu s pitím piva. Pouťové slavnosti od pátečního sousedského posezení, fotbálek svobodných proti ženatým až po nedělní průvod obcí s večerní taneční zábavou. Společné návštěvy divadla například v Náměšti nad Oslavou nebo Třebíči. Téměř každoroční exkurze do vybraného pivovaru s doprovodným programem. Kamenský výstřik – soutěž v požárním útoku žen. Ty nejmenší pravidelně každý rok navštěvuje sv. Mikuláš s družinou…

Tak ještě jednou: Obec Kamenná se nachází v kraji VYSOČINA přibližně uprostřed čtyřúhelníku vymezeného městy Třebíč, Velké Meziříčí, Velká Bíteš a Náměšť nad Oslavou. 450 m nad mořem. Obec je členem mikroregionu HORÁCKO a MAS Podhorácko.


Kamenná – katastrální území546 ha

Klementice – katastrální území65 ha

Celková rozloha (v hektarech)

  Kamenná Klementice celkem
zemědělská půda 336 30 366
orná 269 25 294
zahrady 6 3 9
louky 41 1 42
pastviny 20 1 21
lesní pozemky 162 32 195
vodní plochy 6 1 7
zastavěné plochy 6 1 7
ostatní plochy 35 1 36
CELKEM 546 65 611

Jsme součástí Křižanovské vrchoviny s nejvyšším bodem na hranici s katastrem budišovským 485 metrů nad mořem, naopak nejnižší bod je hladina řeky Oslavy na hranici s katastrem vanečským 374 m. Vrcholy máme: Čertova ruka 483, Na Křibech 473, Žákův kopec 472, Roušův kopec 463 m.n.m.

Po hranici katastru asi 2,5 km teče řeka Oslava. Vodní plochy: dva rybníky v Klementicích a Kamenné, dále víceúčelová nádrž, zbytek zatopeného lomu a jezírko (Šebkův žlíbek).

Autor: Josef Rouš