E-podatelna

Nacházíte se na www stránce, prostřednictvím které můžete zaslat na Obecní úřad Kamenná elektronickou datovou zprávu.

Způsob podání

Níže si vyberte způsob, kterým chcete zaslat na Obecní úřad Kamenná datovou zprávu. V návaznosti na výběr komunikačního kanálu se vám zobrazí podmínky, za jakých vám bude umožněno datovou zprávu zaslat.

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Obecní úřad Kamenná datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

Elektronická adresa elektronické podatelny: ou.kamenna@tiscali.cz
Časová možnost podání: Kdykoliv
Potvrzení přijetí: Následující úřední den podatelny
Úřední dny podatelny: Každý čtvrtek 14:00 až 18:00 hodin

Prostudujte před odesláním

Upozornění
Na uvedené el. adrese jsou přijímána všechna podání učiněná v elektronické podobě, podepsaná elektronicky. Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci. Elektronický podpis podání, musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy
Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

Kontrola elektronické datové zprávy:
zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele

Potvrzení doručení datové zprávy
Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:
VZOR:
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Kamenná, na ou.kamenna@tiscali.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

Identifikátor dokumentu
S pozdravem
Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

Seznam oprávněných zaměstnanců Obecního úřadu Kamenná, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Jméno a příjmení: Jaroslava Navrátilová
Č. certifikátu:
Vydavatel kvalif. certifikátu:

Technické parametry datové zprávy
Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Obecní úřad Kamenná postupovat v souladu s platnou legislativou.
Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .jpg, .jpeg, .png, .htm, .html, .xhtml.
Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 15 MiB

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM
Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Kamenná činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
elektronické podání je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, je možno je učinit i pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.
Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu: Obecní úřad Kamenná

Prostřednictvím níže zobrazeného formuláře můžete zaslat na Obecní úřad Kamenná datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu. Tento formulář je určen pro ty, kdo nevlastní elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez zaručeného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označeným elektronickou značkou.

Časová možnost podání: Kdykoliv
Potvrzení přijetí: Následující úřední den podatelny
Úřední dny podatelny: Každý čtvrtek 14:00 až 18:00 hodin

Kontaktní formulář slouží k zaslání Vašeho dotazu či žádosti.  Prostudujte před odesláním

  Upozornění

  Datová zpráva odeslaná prostřednictvím formuláře bude považována za běžnou korespondenci.

  Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy
  Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

  Kontrola elektronické datové zprávy:
  zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu
  elektronické pošty odesílatele
  Potvrzení doručení datové zprávy
  Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:
  VZOR:
  Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Kamenná na ou.kamenna@tiscali.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

  Identifikátor dokumentu
  S pozdravem
  Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

  Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Kamenná činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu
  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

  Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno
  Doručení datové zprávy osobně nebo pozemní poštou na podatelnu: Obecní úřad Kamenná
  Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Obecní úřad Kamenná datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

  Místo podání datové zprávy: Obecní úřad Kamenná, Kamenná 70, 67503

  Časová možnost podání:
  Pozemní poštou: Kdykoliv
  Osobně: V úřední dny podatelny

  Potvrzení přijetí:
  Pozemní poštou: Převzetí se nepotvrzuje
  Osobně: V den převzetí datové zprávy
  Úřední dny podatelny: Každý čtvrtek 14:00 až 18:00 hodin

  Prostudujte před odesláním

  Upozornění
  Na uvedené el. adrese jsou přijímána všechna podání učiněná v elektronické podobě, podepsaná elektronicky. Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci. Elektronický podpis podání, musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen. Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

  Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy
  Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

  Kontrola elektronické datové zprávy:
  zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
  elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele

  Potvrzení doručení datové zprávy
  Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:
  VZOR:
  Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Kamenná, na ou.kamenna@tiscali.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

  Identifikátor dokumentu
  S pozdravem
  Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

  Seznam oprávněných zaměstnanců Obecního úřadu Kamenná, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

  Jméno a příjmení: Jaroslava Navrátilová
  Č. certifikátu:
  Vydavatel kvalif. certifikátu:

  Technické parametry datové zprávy Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Obecní úřad Kamenná postupovat v souladu s platnou legislativou.

  Technické parametry přijímaných datových zpráv
  Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .jpg, .jpeg, .png, .htm, .html, .xhtml.
  Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 15 MiB

  Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
  Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM
  Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

  Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Kamenná činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu
  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

  Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  elektronické podání je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, je možno je učinit i pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

  Upozornění

  Pokud máte dotazy na provoz elektronické podatelny, můžete využít:

  • elektronickou adresu: ou.kamenna@kamenna-tr.cz
  • poštovní adresu: Obecní úřad Kamenná, Kamenná 70, 67503, 67503 Kamenná

  Kalendář akcí

  Srpen 2024
  Nebyla nalezena žádná událost!

  Odebírat novinky