Úřední deska

Datum Dokument ke zveřejnění
11. 7. 2024

Schválené rozpočtové opatření č. 5

2. 7. 2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva, Usnesení č. 1 a 2, č. 3

2. 7. 2024

Schválený závěrečný účet obce Kamenná za rok 2023

2. 7. 2024

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná za rok 2023

28. 6. 2024

Městský úřad Třebíč – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

27. 6. 2024

Schválené rozpočtové opatření č. 4

21. 6. 2024

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

21. 6. 2024

Návrh programu zastupitelstva

14. 6. 2024

Schválené rozpočtové opatření č. 3

12. 6. 2024

Návrh závěrečného účtu obce Kamenná za rok 2023

12. 6. 2024

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná za rok 2023

11. 6. 2024

Státní pozemkový úřad – Oznámení o zahájení částečné aktualizace BPEJ v k. ú. Kamenná

23. 5. 2024

Veřejná vyhláška – projednání návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – ZMĚNA TERMÍNU

23. 5. 2024

Veřejná vyhláška – Město Třebíč – ROZHODNUTÍ – ZMĚNA SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PŘED JEHO DOKONČENÍM – Odkanalizování obce prostřednictvím realizace soustavy domovních čistíren odpadních vod

23. 5. 2024

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

15. 5. 2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 1 a č. 2

9. 5. 2024

Veřejná vyhláška – projednání návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

9. 5. 2024

První zasedání členů okrskové volební komise

9. 5. 2024

Schválené rozpočtové opatření č. 2

2. 5. 2024

Návrh programu zasedání zastupitelstva

25. 4. 2024

Finanční úřad – Veřejná vyhláška

18. 4. 2024

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

18. 4. 2024

Informace pro voliče, který změní trvalý pobyt

18. 4. 2024

Schválené rozpočtové opatření č. 1

10. 4. 2024

Veřejná vyhláška finančního úřadu

30. 3. 2024

Informování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2023

28. 3. 2024

Státní veterinární správa – ukončení mimořádných veterinárních opatření ze dne 15. 2. 2024

Dopis obcím

27. 3. 2024

Město Třebíč – Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu

Mapa

27. 3. 2024

Státní veterinární správa – zpráva obcím

20. 3. 2024

Krajský úřad Kraje Vysočina – Závěr zjišťovacího řízení – Akční plán zlepšování kvality ovzduší

Státní veterinární správa – změna nařízení ze dne 15. 2. 2024

Státní veterinární správa – zpráva obcím

19. 3. 2024

Mikroregion Horácko – Pozvánka na valnou hromadu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

14. 3. 2024 Státní veterinární správa – ukončení mimořádných veterinárních opatření
28. 2. 2024 Zápis ze zastupitelstva obce
28. 2. 2024 Usnesení č. 1 až č. 5
28. 2. 2024 Schválený rozpočet obce na rok 2024
28. 2. 2024 Rozúčtování nákladů na odpad za r. 2023
26. 2. 2024 Svazek obcí pro komunální služby – Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023
26. 2. 2024 Svazek obcí pro komunální služby – Návrh závěrečného účtu za rok 2023
26. 2. 2024 Svazek obcí pro komunální služby – Návrh rozpočtu na rok 2024
26. 2. 2024 Svazek obcí pro komunální služby – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2029
15. 2. 2024 Návrh programu zastupitelstva
15. 2. 2024 Průvodni dopis pro obce
6. 2. 2024 Státní veterinární správa – Pruvodni_dopis pro_obce
Nařízení Státní veterinární správy – vysoce patogenní aviarní influenza
31. 1. 2024 Město Třebíč – Veřejná vyhláška – OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZMĚNY SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PŘED JEHO DOKONČENÍM – Odkanalizování obce prostřednictvím realizace soustavy domovních čistíren odpadních vod
18. 1. 2024 Schválené rozpočtové opatření č. 10
18. 1. 2024 Město Třebíč – Veřejná vyhláška

Archiv úřední desky za minulé roky


Poplatek za odpad (splatný do 31. srpna příslušného kalendářního roku)

Informování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2023

Informování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2022

GDPR

Schválený rozpočet obce na rok 2024

Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, kterou stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Budišov

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019  o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o zrušení obecně závazných vyhlášek. 

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2027

Územní plán 1 2 3 4 5 6 7     

Nařízení č.1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje.

Jednací řád

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb.


Provozní řád tělocvičny

Rozvojový plán obce Kamenná na období 2021-2025