Úřední deska

DatumDokument ke zveřejnění
14. 9. 2023Schválené rozpočtové opatření č. 5
24. 8. 2023Schválené rozpočtové opatření č. 4
7. 8. 2023Zápis ze zasedání zastupitelstva, usnesení č. 1-3
31. 8. 2023Výzva vlastníkům lesa – souše
25. 7. 2023Návrh programu zastupitelstva
19. 7. 2023Městský úřad Třebíč: Upozornění a výzva vodoprávního úřadu – sucho
13. 7. 2023Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastník, nedostatečně identifikovaní vlastníci a seznam
13. 7. 2023Schválené rozpočtové opatření č. 3
9. 6. 2023Schválené rozpočtové opatření č. 2
24. 5. 2023Zápis ze zasedání zastupitelstva, usnesení č. 1-3
11. 5. 2023Návrh programu zastupitelstva
4. 5. 2023Zápis ze zasedání zastupitelstva, usnesení č. 1-7
4. 5. 2023Záměr o prodeji části pozemku
4. 5. 2023Schválený závěrečný účet za rok 2022
4. 5. 2023Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná za rok 2022
28. 4. 2023Oznámení o vyhlášení právního předpisu, obecně závazná vyhláška
20. 4. 2023Finanční úřad pro Kraj Vysočina – Veřejná vyhláška
20. 4. 2023Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
14. 4. 2023Schválené rozpočtové opatření č. 1
13. 4. 2023Finanční úřad pro Kraj Vysočina – Veřejná vyhláška
3. 4. 2023Návrh závěrečného účtu obce Kamenná za rok 2022
3. 4. 2023Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná za rok 2022
30. 3. 2023Informování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2022
13. 3. 2023Mikroregion Horácko – Pozvánka na valnou hromadu
17. 3. 2023Mikroregion Horácko – Inventarizační zápis 2022
13. 3. 2023Mikroregion Horácko – zpráva o přezkumu hospodaření, rozpočet na rok 2023 (návrh)
13. 3. 2023Mikroregion Horácko – pravidla rozpočtového provizoria na r. 2024
1. 3. 2023Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastník, nedostatečně identifikovaní vlastníci a seznam
1. 3. 2023Rozúčtování nákladů na odpad
1. 3. 2023Schválený rozpočet obce na rok 2023
1. 3. 2023Zápis ze zasedání zastupitelstva, usnesení č. 1
21. 2. 2023Svazek obcí pro komunální služby – Návrh rozpočtu na rok 2023
21. 2. 2023Svazek obcí pro komunální služby – Návrh závěrečného účtu za rok 2022
21. 2. 2023Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření Svazku obcí pro komunální služby za rok 2022
21. 2. 2023Svazek obcí pro komunální služby – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
16. 2. 2023Návrh programu zasedání zastupitelstva
10. 2. 2023Veřejná vyhláška – zprávy o uplatňování územního plánu Kamenná
26. 1. 2023Schválené rozpočtové opatření č. 11
19. 1. 2023Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta
13. 1. 2023Městský úřad Třebíč – Opatření obecné povahy
6. 1. 2022Veřejná vyhláška Aktualizace č. 9 – Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Poplatek za odpad (splatný do 31. srpna příslušného kalendářního roku)

Informování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2022

GDPR

Schválený rozpočet obce na rok 2023

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019  o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o zrušení obecně závazných vyhlášek. 

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2027

Územní plán 1 2 3 4 5 6 7     

Nařízení č.1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje.

Jednací řád

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb.


Provozní řád tělocvičny

Rozvojový plán obce Kamenná na období 2021-2025