Úřední deska

Datum Dokument ke zveřejnění
15. 2. 2024 Návrh programu zastupitelstva
15. 2. 2024 Průvodni dopis pro obce
6. 2. 2024 Státní veterinární správa – Pruvodni_dopis pro_obce
Nařízení Státní veterinární správy – vysoce patogenní aviarní influenza
31. 1. 2024 Město Třebíč – Veřejná vyhláška – OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZMĚNY SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PŘED JEHO DOKONČENÍM – Odkanalizování obce prostřednictvím realizace soustavy domovních čistíren odpadních vod
18. 1. 2024 Schválené rozpočtové opatření č. 10
18. 1. 2024 Město Třebíč – Veřejná vyhláška

Archiv úřední desky za minulé roky


Poplatek za odpad (splatný do 31. srpna příslušného kalendářního roku)

Informování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2022

GDPR

Schválený rozpočet obce na rok 2023

Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, kterou stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Budišov

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019  o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o zrušení obecně závazných vyhlášek. 

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2027

Územní plán 1 2 3 4 5 6 7     

Nařízení č.1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje.

Jednací řád

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb.


Provozní řád tělocvičny

Rozvojový plán obce Kamenná na období 2021-2025