Úřední deska

DatumDokument ke zveřejnění
14. 1. 2022Rozhodnutí – společné povolení DČOV
14. 1. 2022Schválené rozpočtové opatření č. 12
11. 1. 2022Město Třebíč – Opatření obecné povahy (přechodná úprava provozu)
15. 12. 2021Zápis ze zasedání zastupitelstva
15. 12. 2021 Usnesení č. 1 až 5 ze zasedání zastupitelstva
15. 12. 2021 Záměr o prodeji části pozemků
15. 12. 2021 Návrh rozpočtu obce Kamenná na rok 2022
10. 12. 2021Schválené rozpočtové opatření č. 11
2. 12. 2021Návrh programu zasedání zastupitelstva obce Kamenná
12. 11. 2021Věcné břemeno – záměr
2. 11. 2021Schválené rozpočtové opatření č. 10
2. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
2. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
2. 11. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 1 a č. 2
2. 11. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
25. 10. 2021Město Třebíč – veřejná vyhláška
14. 10. 2021Schválené rozpočtové opatření č. 9
14. 10. 2021Záměr o prodeji části pozemků
14. 10. 2021Návrh programu zasedání zastupitelstva obce Kamenná
4. 10. 2021Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
15. 9. 2021Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy a příloha
10. 9. 2021Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny
3. 9. 2021Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
2. 9. 2021Schválené rozpočtové opatření č. 7 a č. 8
2. 9. 20211. zasedání okrskové volební komise
20. 8. 2021Informace o počtu a sídle volebních okrsků 2021
18. 8. 2021Zápis z valné hromady ekologického mikroregionu HORÁCKO
13. 8. 2021Schválené rozpočtové opatření č. 5 a č. 6
3. 8. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 1, 2 a 3
3. 8. 2021Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
22. 7. 2021Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
16. 7. 2021Schválené rozpočtové opatření č. 4
8. 7. 2021Záměr o směně pozemků
7. 7. 2021Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
30. 6. 2021Oznámení o přerušení dodávky elektrické energiepříloha
13. 6. 2021Usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 1, 2, 3 a 4
13. 6. 2021Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
13. 6. 2021Schválený závěrečný účet obce Kamenná, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
9. 6. 2021Schválené rozpočtové opatření č. 3
28. 5. 2021Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška
28. 5. 2021Ministerstvo zemědělství – Opatření obecné povahy
28. 5. 2021Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
16. 5. 2021Schválené rozpočtové opatření č. 2
7. 5. 2021Návrh závěrečného účtu obce KamennáVýkaz pro hodnocení plnění rozpočtuZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
6. 5. 2021Horácko – ekologický mikroregion: Pozvánka
6. 5. 2021Horácko – ekologický mikroregion: Rozpočtové opatření
6. 5. 2021Horácko – ekologický mikroregion: Rozpočet
6. 5. 2021Horácko – ekologický mikroregion: Inventura
6. 5. 2021Horácko – ekologický mikroregion: Audit
2. 5. 2021Svazek obcí pro komunální služby – Zpráva auditora
2. 5. 2021Svazek obcí pro komunální služby – Návrh střednědobého výhledu 2022-2026
2. 5. 2021Svazek obcí pro komunální služby – Návrh rozpočtu 2021
2. 5. 2021Svazek obcí pro komunální služby – Návrh závěrečného účtu 2020
23. 4. 2021Rozúčtování odpadů za rok 2020
23. 4. 2021Usnesení ze zasedání zastupitelstva
23. 4. 2021Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
23. 4. 2021Finanční úřad – Veřejná vyhláška
11. 4. 2021Schválené rozpočtové opatření č.1
9. 4. 2021Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
21. 2. 2021 Ptačí chřipka
21. 2. 2021Sčítání obyvatel
12. 2. 2021Záměr – Věcné břemeno
6. 2. 2021Finanční úřad – Informace
6. 2. 2021Městský úřad Třebíč – Veřejná vyhláška
22. 1. 2021Záměr o prodeji
22. 1. 2021Usnesení ze zasedání zastupitelstva
22. 1. 2021Rozpočet obce 2021
22. 1. 2021Schválené rozpočtové opatření č. 9
22. 1. 2021Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
8. 1. 2021Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
2. 1. 2021Finanční úřad – oznámení

Poplatek za odpad (splatný do 31. srpna příslušného kalendářního roku)

GDPR

Rozpočet obce pro rok 2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019  o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o zrušení obecně závazných vyhlášek. 

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2022.

Územní plán 1 2 3 4 5 6 7     

Nařízení č.1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje.

Jednací řád

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb.


Provozní řád tělocvičny

Rozvojový plán obce Kamenná na období 2021 – 2025