Úřední deska

DatumDokument ke zveřejnění
14. 10. 2021Schválené rozpočtové opatření č. 9
14. 10. 2021Záměr o prodeji části pozemků
14. 10. 2021Návrh programu zasedání zastupitelstva obce Kamenná
4. 10. 2021Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
15. 9. 2021Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy a příloha
10. 9. 2021Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny
3. 9. 2021Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
2. 9. 2021Schválené rozpočtové opatření č. 7 a č. 8
2. 9. 20211. zasedání okrskové volební komise
20. 8. 2021Informace o počtu a sídle volebních okrsků 2021
18. 8. 2021Zápis z valné hromady ekologického mikroregionu HORÁCKO
13. 8. 2021Schválené rozpočtové opatření č. 5 a č. 6
3. 8. 2021Usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 1, 2 a 3
3. 8. 2021Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
22. 7. 2021Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
16. 7. 2021Schválené rozpočtové opatření č. 4
8. 7. 2021Záměr o směně pozemků
7. 7. 2021Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
30. 6. 2021Oznámení o přerušení dodávky elektrické energiepříloha
13. 6. 2021Usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 1, 2, 3 a 4
13. 6. 2021Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
13. 6. 2021Schválený závěrečný účet obce Kamenná, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
9. 6. 2021Schválené rozpočtové opatření č. 3
28. 5. 2021Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška
28. 5. 2021Ministerstvo zemědělství – Opatření obecné povahy
28. 5. 2021Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
16. 5. 2021Schválené rozpočtové opatření č. 2
7. 5. 2021Návrh závěrečného účtu obce KamennáVýkaz pro hodnocení plnění rozpočtuZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
6. 5. 2021Horácko – ekologický mikroregion: Pozvánka
6. 5. 2021Horácko – ekologický mikroregion: Rozpočtové opatření
6. 5. 2021Horácko – ekologický mikroregion: Rozpočet
6. 5. 2021Horácko – ekologický mikroregion: Inventura
6. 5. 2021Horácko – ekologický mikroregion: Audit
2. 5. 2021Svazek obcí pro komunální služby – Zpráva auditora
2. 5. 2021Svazek obcí pro komunální služby – Návrh střednědobého výhledu 2022-2026
2. 5. 2021Svazek obcí pro komunální služby – Návrh rozpočtu 2021
2. 5. 2021Svazek obcí pro komunální služby – Návrh závěrečného účtu 2020
23. 4. 2021Rozúčtování odpadů za rok 2020
23. 4. 2021Usnesení ze zasedání zastupitelstva
23. 4. 2021Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
23. 4. 2021Finanční úřad – Veřejná vyhláška
11. 4. 2021Schválené rozpočtové opatření č.1
9. 4. 2021Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
21. 2. 2021 Ptačí chřipka
21. 2. 2021Sčítání obyvatel
12. 2. 2021Záměr – Věcné břemeno
6. 2. 2021Finanční úřad – Informace
6. 2. 2021Městský úřad Třebíč – Veřejná vyhláška
22. 1. 2021Záměr o prodeji
22. 1. 2021Usnesení ze zasedání zastupitelstva
22. 1. 2021Rozpočet obce 2021
22. 1. 2021Schválené rozpočtové opatření č. 9
22. 1. 2021Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
8. 1. 2021Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
2. 1. 2021Finanční úřad – oznámení

Poplatek za odpad (splatný do 31. srpna příslušného kalendářního roku)

GDPR

Rozpočet obce pro rok 2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů a nakládání se stavebním odpadem.  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019  o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o zrušení obecně závazných vyhlášek. 

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2022.

Územní plán 1 2 3 4 5 6 7

Nařízení č.1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje.

Jednací řád

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb.


Provozní řád tělocvičny

Rozvojový plán obce Kamenná na období 2021 – 2025