Úřední deska

DatumDokument ke zveřejnění
29. 11. 2022Návrh rozpočtu obce na rok 2023
29. 11. 2022Usnesení č. 1 až č. 5
29. 11. 2022Zápis ze zasedání zastupitelstva
25. 11. 2022Informace o počtu a sídle volebních okrsků
16. 11. 2022Schválené rozpočtové opatření č. 9
16. 11. 2022Návrh programu zastupitelstva
3. 11. 2022Opatření obecné povahy a příloha a příloha (Třebíč)
1. 11. 2022Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035 a rozdělovník
24. 10. 2022Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
14. 10. 2022Schválené rozpočtové opatření č. 8
12. 10. 2022Záměr o pronájmu
12. 10. 2022Ustanovující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
23. 9. 2022Zápis ze zasedání zastupitelstva
23. 9. 2022Usnesení č. 1 až 3
23. 9. 2022Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2027
23. 9. 2022Schválené rozpočtové opatření č. 7
13. 9. 2022Schválené rozpočtové opatření č. 6
8. 9. 2022Návrh programu zastupitelstva
8. 9. 2022Výzva vlastníkům lesa
7. 9. 2022Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
25. 8. 20221. zasedání členů okrskové volební komise
18. 8. 2022Záměr – věcné břemeno
10. 8. 2022Schválené rozpočtové opatření č. 5
4. 8. 2022Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2027
4. 8. 2022Informace o počtu a sídle volebních okrsků
26. 7. 2022Zápis ze zasedání zastupitelstva
26. 7. 2022Usnesení č. 1 až 3
15. 7. 2022Schválené rozpočtové opatření č. 4
14. 7. 2022Návrh programu zastupitelstva
9. 6. 2022Schválené rozpočtové opatření č. 3
2. 6. 2022Zápis ze zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 1 až č. 5
2. 6. 2022Schválený závěrečný účet obce Kamenná
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
1. 6. 2022Záměr o prodeji pozemků
28. 5. 2022Přehled termínu a lhůt pro komunální volby v roce 2022
Oznámení o počtu členů zastupitelstva
Prohlášení kandidáta
Vzor petice
Kandidátní listina – nezávislý kandidát
23. 5. 2022Město Třebíč: Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu
19. 5. 2022Návrh programu zastupitelstva
13. 5. 2022Schválené rozpočtové opatření č. 2
12. 5. 2022Záměr o uzavření smluv mezi obcí a vlastníky pozemků – DČOV
12. 5. 2022Smlouva o zřízení práva stavby
Smlouva o vypůjčce
Smlouva o spolupráci
6. 5. 2022Návrh závěrečného účtu obce Kamenná, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
3. 5. 2022Specifikace stavební připravenosti pro montáž domovní ČOV
3. 5. 2022Specifikace stavební připravenosti pro montáž domovní ČOV – Schéma elektro přípojky
21. 4. 2022Finanční úřad – veřejná vyhláška
20. 4. 2022Svazek obcí pro komunální služby – Oznámení o uveřejnění
8. 4. 2022Schválené rozpočtové opatření č. 1
31. 3. 2022Informování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2021
22. 3. 2022Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci DČOV
22. 3. 2022Rozhodnutí o vyloučení dodavatele
22. 3. 2022Zápis ze zasedání zastupitelstva obce + usnesení č. 1 a usnesení č. 2
14. 3. 2022Návrh programu zastupitelstva
10. 3. 2022Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí komunální služby za rok 2021
10. 3. 2022Svazek obcí pro komunální služby – Návrh rozpočtu na rok 2022
10. 3. 2022Svazek obcí pro komunální služby – Návrh závěrečného účtu za rok 2021
8. 3. 2022Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2021 (Mikroregion Horácko)
8. 3. 2022Pozvánka na VH Ocmanice 25. 3. 2022
8. 3. 2022Rozpočet na rok 2022 (mikroregion Horácko)
8. 3. 2022Návrh na rozpočtový výhled 2022
8. 3. 2022Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023
8. 3. 2022Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022
7. 3. 2022Informace pro občany o povinnostech pro používání kotlů na pevná paliva
7. 3. 2022Dopis obcím o zákazu používání kotlů 2022
1. 3. 2022Rozpočet obce 2022
1. 3. 2022Zápis ze zasedání zastupitelstva, usnesení č. 1 až č. 6
1. 3. 2022Rozúčtování nákladů na odpad
18. 2. 2022Návrh programu zastupitelstva
4. 2. 2022Ministerstvo zemědělství – opatření obecné povahy 2
4. 2. 2022Ministerstvo zemědělství – opatření obecné povahy 1
14. 1. 2022Rozhodnutí – společné povolení DČOV
14. 1. 2022Schválené rozpočtové opatření č. 12
11. 1. 2022Město Třebíč – Opatření obecné povahy (přechodná úprava provozu)

Poplatek za odpad (splatný do 31. srpna příslušného kalendářního roku)

GDPR

Rozpočet obce pro rok 2022

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019  o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o zrušení obecně závazných vyhlášek. 

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2022.

Územní plán 1 2 3 4 5 6 7     

Nařízení č.1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje.

Jednací řád

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb.


Provozní řád tělocvičny

Rozvojový plán obce Kamenná na období 2021 – 2025