Archiv

Datum Dokument ke zveřejnění
21. 12. 2023 Schválené rozpočtové opatření č. 9
13. 12. 2023 Schválené rozpočtové opatření č. 8
30. 11. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstvaUsnesení č. 1 až č. 5Záměr o prodeji části pozemkuZáměr o pronájmu části pozemkuNávrh rozpočtu obce Kamenná pro rok 2024
30. 11. 2023 Mikroregion Horácko – Návrh rozpočtu 2024Rozpočtové opatření
16. 11. 2023 Návrh programu zastupitelstva
9. 11. 2023 Schválené rozpočtové opatření č. 7
20. 10. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva a usnesení č. 1
25. 10. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu a Obecně závazná vyhláška
12. 10. 2023 Návrh programu zasedání zastupitelstva
12. 10. 2023 Schválené rozpočtové opatření č. 6
14. 9. 2023 Schválené rozpočtové opatření č. 5
24. 8. 2023 Schválené rozpočtové opatření č. 4
7. 8. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstvausnesení č. 1-3
31. 8. 2023 Výzva vlastníkům lesa – souše
25. 7. 2023 Návrh programu zastupitelstva
19. 7. 2023 Městský úřad Třebíč: Upozornění a výzva vodoprávního úřadu – sucho
13. 7. 2023 Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníknedostatečně identifikovaní vlastníci a seznam
13. 7. 2023 Schválené rozpočtové opatření č. 3
9. 6. 2023 Schválené rozpočtové opatření č. 2
24. 5. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstvausnesení č. 1-3
11. 5. 2023 Návrh programu zastupitelstva
4. 5. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstvausnesení č. 1-7
4. 5. 2023 Záměr o prodeji části pozemku
4. 5. 2023 Schválený závěrečný účet za rok 2022
4. 5. 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná za rok 2022
28. 4. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisuobecně závazná vyhláška
20. 4. 2023 Finanční úřad pro Kraj Vysočina – Veřejná vyhláška
20. 4. 2023 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
14. 4. 2023 Schválené rozpočtové opatření č. 1
13. 4. 2023 Finanční úřad pro Kraj Vysočina – Veřejná vyhláška
3. 4. 2023 Návrh závěrečného účtu obce Kamenná za rok 2022
3. 4. 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná za rok 2022
30. 3. 2023 Informování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2022
13. 3. 2023 Mikroregion Horácko – Pozvánka na valnou hromadu
17. 3. 2023 Mikroregion Horácko – Inventarizační zápis 2022
13. 3. 2023 Mikroregion Horácko – zpráva o přezkumu hospodařenírozpočet na rok 2023 (návrh)
13. 3. 2023 Mikroregion Horácko – pravidla rozpočtového provizoria na r. 2024
1. 3. 2023 Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníknedostatečně identifikovaní vlastníci a seznam
1. 3. 2023 Rozúčtování nákladů na odpad
1. 3. 2023 Schválený rozpočet obce na rok 2023
1. 3. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstvausnesení č. 1
21. 2. 2023 Svazek obcí pro komunální služby – Návrh rozpočtu na rok 2023
21. 2. 2023 Svazek obcí pro komunální služby – Návrh závěrečného účtu za rok 2022
21. 2. 2023 Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření Svazku obcí pro komunální služby za rok 2022
21. 2. 2023 Svazek obcí pro komunální služby – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
16. 2. 2023 Návrh programu zasedání zastupitelstva
10. 2. 2023 Veřejná vyhláška – zprávy o uplatňování územního plánu Kamenná
26. 1. 2023 Schválené rozpočtové opatření č. 11
19. 1. 2023 Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta
13. 1. 2023 Městský úřad Třebíč – Opatření obecné povahy
6. 1. 2023 Veřejná vyhláška  Aktualizace č. 9 – Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Datum Dokument ke zveřejnění
29. 12. 2022 Volební stanoviště pro voliče v karanténě
29. 12. 2022 Oznámení o době a místě volby prezidenta ČR
15. 12. 2022 1. zasedání okrskové volební komise
8. 12. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 10
29. 11. 2022 Návrh rozpočtu obce na rok 2023
29. 11. 2022 Usnesení č. 1 až č. 5
29. 11. 2022 Zápis ze zasedání zastupitelstva
25. 11. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
16. 11. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 9
16. 11. 2022 Návrh programu zastupitelstva
3. 11. 2022 Opatření obecné povahy a příloha a příloha (Třebíč)
1. 11. 2022 Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035 a rozdělovník
24. 10. 2022 Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
14. 10. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 8
12. 10. 2022 Záměr o pronájmu
12. 10. 2022 Ustanovující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
23. 9. 2022 Zápis ze zasedání zastupitelstva
23. 9. 2022 Usnesení č. 1 až 3
23. 9. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2027
23. 9. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 7
13. 9. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 6
8. 9. 2022 Návrh programu zastupitelstva
8. 9. 2022 Výzva vlastníkům lesa
7. 9. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
25. 8. 2022 1. zasedání členů okrskové volební komise
18. 8. 2022 Záměr – věcné břemeno
10. 8. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 5
4. 8. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2027
4. 8. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
26. 7. 2022 Zápis ze zasedání zastupitelstva
26. 7. 2022 Usnesení č. 1 až 3
15. 7. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 4
14. 7. 2022 Návrh programu zastupitelstva
9. 6. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 3
2. 6. 2022 Zápis ze zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 1 až č. 5
2. 6. 2022 Schválený závěrečný účet obce Kamenná
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
1. 6. 2022 Záměr o prodeji pozemků
28. 5. 2022 Přehled termínu a lhůt pro komunální volby v roce 2022
Oznámení o počtu členů zastupitelstva
Prohlášení kandidáta
Vzor petice
Kandidátní listina – nezávislý kandidát
23. 5. 2022 Město Třebíč: Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu
19. 5. 2022 Návrh programu zastupitelstva
13. 5. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 2
12. 5. 2022 Záměr o uzavření smluv mezi obcí a vlastníky pozemků – DČOV
12. 5. 2022 Smlouva o zřízení práva stavby
Smlouva o vypůjčce
Smlouva o spolupráci
6. 5. 2022 Návrh závěrečného účtu obce Kamennávýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
3. 5. 2022 Specifikace stavební připravenosti pro montáž domovní ČOV
3. 5. 2022 Specifikace stavební připravenosti pro montáž domovní ČOV – Schéma elektro přípojky
21. 4. 2022 Finanční úřad – veřejná vyhláška
20. 4. 2022 Svazek obcí pro komunální služby – Oznámení o uveřejnění
13. 4. 2022 Zápis ze zasedání zastupitelstva
13. 4. 2022 Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva
8. 4. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 1
6. 4. 2022 Návrh programu zastupitelstva
31. 3. 2022 Informování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2021
22. 3. 2022 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci DČOV
22. 3. 2022 Rozhodnutí o vyloučení dodavatele
22. 3. 2022 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce + usnesení č. 1 a usnesení č. 2
14. 3. 2022 Návrh programu zastupitelstva
10. 3. 2022 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí komunální služby za rok 2021
10. 3. 2022 Svazek obcí pro komunální služby – Návrh rozpočtu na rok 2022
10. 3. 2022 Svazek obcí pro komunální služby – Návrh závěrečného účtu za rok 2021
8. 3. 2022 Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2021 (Mikroregion Horácko)
8. 3. 2022 Pozvánka na VH Ocmanice 25. 3. 2022
8. 3. 2022 Rozpočet na rok 2022 (mikroregion Horácko)
8. 3. 2022 Návrh na rozpočtový výhled 2022
8. 3. 2022 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023
8. 3. 2022 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022
7. 3. 2022 Informace pro občany o povinnostech pro používání kotlů na pevná paliva
7. 3. 2022 Dopis obcím o zákazu používání kotlů 2022
1. 3. 2022 Rozpočet obce 2022
1. 3. 2022 Zápis ze zasedání zastupitelstvausnesení č. 1 až č. 6
1. 3. 2022 Rozúčtování nákladů na odpad
18. 2. 2022 Návrh programu zastupitelstva
4. 2. 2022 Ministerstvo zemědělství – opatření obecné povahy 2
4. 2. 2022 Ministerstvo zemědělství – opatření obecné povahy 1
14. 1. 2022 Rozhodnutí – společné povolení DČOV
14. 1. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 12
11. 1. 2022 Město Třebíč – Opatření obecné povahy (přechodná úprava provozu)
Datum Dokument ke zveřejnění
15. 12. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva
15. 12. 2021 Usnesení č. 1 až 5 ze zasedání zastupitelstva
15. 12. 2021 Záměr o prodeji části pozemků
15. 12. 2021 Návrh rozpočtu obce Kamenná na rok 2022
10. 12. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 11
2. 12. 2021 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce Kamenná
12. 11. 2021 Věcné břemeno – záměr
2. 11. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 10
2. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
2. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
2. 11. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 1 a č. 2
2. 11. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
25. 10. 2021 Město Třebíč – veřejná vyhláška
14. 10. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 9
14. 10. 2021 Záměr o prodeji části pozemků
14. 10. 2021 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce Kamenná
4. 10. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
15. 9. 2021 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy a příloha
10. 9. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny
3. 9. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
2. 9. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 7 a č. 8
2. 9. 2021 1. zasedání okrskové volební komise
20. 8. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 2021
18. 8. 2021 Zápis z valné hromady ekologického mikroregionu HORÁCKO
13. 8. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 5 a č. 6
3. 8. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 1, 2 a 3
3. 8. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
22. 7. 2021 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
16. 7. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 4
8. 7. 2021 Záměr o směně pozemků
7. 7. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
30. 6. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energiepříloha
13. 6. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 1, 2, 3 a 4
13. 6. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
13. 6. 2021 Schválený závěrečný účet obce Kamenná, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
9. 6. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 3
28. 5. 2021 Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška
28. 5. 2021 Ministerstvo zemědělství – Opatření obecné povahy
28. 5. 2021 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
16. 5. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 2
7. 5. 2021 Návrh závěrečného účtu obce KamennáVýkaz pro hodnocení plnění rozpočtuZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
6. 5. 2021 Horácko – ekologický mikroregion: Pozvánka
6. 5. 2021 Horácko – ekologický mikroregion: Rozpočtové opatření
6. 5. 2021 Horácko – ekologický mikroregion: Rozpočet
6. 5. 2021 Horácko – ekologický mikroregion: Inventura
6. 5. 2021 Horácko – ekologický mikroregion: Audit
2. 5. 2021 Svazek obcí pro komunální služby – Zpráva auditora
2. 5. 2021 Svazek obcí pro komunální služby – Návrh střednědobého výhledu 2022-2026
2. 5. 2021 Svazek obcí pro komunální služby – Návrh rozpočtu 2021
2. 5. 2021 Svazek obcí pro komunální služby – Návrh závěrečného účtu 2020
23. 4. 2021 Rozúčtování odpadů za rok 2020
23. 4. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva
23. 4. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
23. 4. 2021 Finanční úřad – Veřejná vyhláška
11. 4. 2021 Schválené rozpočtové opatření č.1
9. 4. 2021 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
21. 2. 2021  Ptačí chřipka
21. 2. 2021 Sčítání obyvatel
12. 2. 2021 Záměr – Věcné břemeno
6. 2. 2021 Finanční úřad – Informace
6. 2. 2021 Městský úřad Třebíč – Veřejná vyhláška
22. 1. 2021 Záměr o prodeji
22. 1. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva
22. 1. 2021 Rozpočet obce 2021
22. 1. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 9
22. 1. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
8. 1. 2021 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
2. 1. 2021 Finanční úřad – oznámení
11. 12. 2020 Kraj Vysočina – zasedání zastupitelstva
4. 12. 2020 Návrh rozpočtu 2021
4. 12. 2020 Záměr o koupi
4. 12. 2020 Usnesení č. 4,5
4. 12. 2020 Usnesení č. 1,2,3
4. 12. 2020 Schválené rozpočtové opatření č.8
4. 12. 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva
20. 11. 2020 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
20. 11. 2020 Kraj Vysočina – zasedání zastupitelstva
10. 11. 2020 Schválené rozpočtové opatření č.7
8. 11. 2020 EON – dokument 1dokument 2
28. 10. 2020 Kraj Vysočina – Veřejná vyhláška
16. 10. 2020 Schválené rozpočtové opatření č.6
13. 9. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb
3. 9. 2020 Záměr o prodeji
3. 9. 2020 Schválené rozpočtové opatření č.5
3. 9. 2020 Zasedání volební komise
3. 9. 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva
27. 8. 2020 Ministarstvo zdravotnictví – Roušky
27. 8. 2020 Ministarstvo zdravotnictví – Na veřejnosti bezpečně
27. 8. 2020 Ministarstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření
27. 8. 2020 Ministarstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření
27. 8. 2020 Ministarstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření
20. 8. 2020 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
17. 8. 2020 Informace – volby
10. 8. 2020 Nařízení Krajské hygyenické stanice – číslo 7, číslo 8, číslo 9
9. 8. 2020 Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška
19. července 2020 Svazek obcí pro komunální služby – oznámení
19. července 2020 Schválené rozpočtové opatření č.4
18. června 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
18. června 2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
18. června 2020 Schválený závěrečný účet obce Kamenná
18. června 2020 Usnesení č.1,2,3,4
18. června 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva
18. června 2020 Schválené rozpočtové opatření č.3
4. června 2020 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
31. května 2020 Svazek obcí pro komunální služby – Valná hromada
27. května 2020 Horácko – ekologický mikroregion –  dok.1dok.2dok.3dok.4dok.5dok.6dok.7
24. května 2020 Městský úřad Třebíč – Veřejná vyhláška
17. května 2020 Záměr o nájmu nemovité věci
17. května 2020 Schválené rozpočtové opatření č.2
17. května 2020 Návrh závěrečného účtu obce Kamenná – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
10. května 2020 Kraj Vysočina – Oznámení
26. dubna 2020 Rozúčtování nákladů na odpady
26. dubna 2020 Usnesení č.1
26. dubna 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva
24. dubna 2020 Finanční úřad – Veřejná vyhláška
19. dubna 2020 Kraj Vysočina – Veřejná vyhláška
12. dubna 2020 Záměr o uzavření smlouvy
12. dubna 2020 Schválené rozpočtové opatření č.1
12. dubna 2020 Kraj Vysočina – Nařízení – Oznámení
12. dubna 2020 Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška
9. dubna 2020 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
4. dubna 2020 Kraj Vysočina – Veřejná vyhláška
4. dubna 2020 Svazek obcí – Rozpočtové provizorium
19. března 2020 Tiskové zprávy Kraje Vysočina  Dokument 1Dokument 2
14. března 2020 Ministerstvo vnitra České republiky – 48168  48168 příloha
12.- 14. března 2020 Vláda České republiky – 69/2020 70/2020  75/2020  82/2020
6. března 2020 Kraj Vysočina – Koronavirus
6. března 2020 Město Třebíč – Koronavirus
25. února 2020 Svazek obcí pro komunální služby  Dokument 1Dokument 2Dokument 3
25. února 2020 Kraj Vysočina Dokument 1Dokument 2Dokument 3
20. ledna 2020 Rozpočet obce na rok 2020
20. ledna 2020 Usnesení č.1
20. ledna 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva
20. ledna 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 12
14. ledna 2020 Městský úřad Třebíč – opatření obecné povahy
10. ledna 2020 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
10. ledna 2020 Rozhodnutí o povolení ke kácení

GDPR

Rozpočet obce pro rok 2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019  stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů a nakládání se stavebním odpadem.  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019  o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o zrušení obecně závazných vyhlášek. 

31. 1. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2022.

26. 2. 2016 Územní plán 1 2 3 4 5 6 7

25. 1. 2016 Nařízení č.1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje.

1. 1. 2016 Jednací řád

15. 4. 2018 Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb.

1. 1. 2016 Provozní řád tělocvičny

1. 1. 2016 Rozvojový plán obce Kamenná na období 2016 – 2020

17. prosince 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
17. prosince 2019 Záměr o prodeji pozemků
17. prosince 2019 Usnesení zastupitelstva obce
17. prosince 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
14. prosince 2019 Ministerstvo zemědělství – opatření obecné povahy – dokument 1dokument 2
14. prosince 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 – zrušení vyhlášek
14. prosince 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 – užívání veřejného prostranství
14. prosince 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 – psi
14. prosince 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 – odpady
5. prosince 2019 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
5. prosince 2019 Schválené rozpočtové opatření č.11
22.listopadu 2019 Oznámení o zahájení řízení
17.listopadu 2019 ESKO-T s.r.o. – oleje:  dokument 1dokument 2
17.listopadu 2019 EON – oznámení:  dokument 1dokument 2
22. října 2019 Usnesení zastupitelstva obce
22. října 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
11. října 2019 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
11. října 2019 Schválené rozpočtové opatření č.10
5. října 2019 Schválené rozpočtové opatření č.9
8. září 2019 Ministarstvo zemědělství – Veřejná vyhláška
7. září 2019 Schválené rozpočtové opatření č.8
15. srpna 2019 Záměr odkoupení části pozemku
15. srpna 2019 Usnesení zastupitelstva obce
15. srpna 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
14. srpna 2019 Veřejná vyhláška
9. srpna 2019 Schválené rozpočtové opatření č.7
1. srpna 2019 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
28. července 2019 Výzva a upozornění vodoprávního úřadu
11. července 2019 Schválené rozpočtové opatření č.6
4. července 2019 Schválené rozpočtové opatření č.5
18. června 2019 Záměr o pronájmu
18. června 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce a usnesení č.1
7. června 2019 Schválené rozpočtové opatření č.4
7.června 2019 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
9. května 2019 Schválené rozpočtové opatření č.3
9. května 2019 Oznámení o době a místě konání voleb
28. dubna 2019 Kraj Vysočina – Veřejná vyhláška
26. dubna 2019 První zasedání členů OVK
19. dubna 2019 Schválené rozpočtové opatření č.2
19. dubna 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
19. dubna 2019 Schválený závěrečný účet Obce Kamenná, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
19. dubna 2019 Rozúčtování nákladů roku 2018 za  svoz odpadu na osobu v obci
19. dubna 2019 Svazek obcí pro komunální služby-oznámení dle zák. 250/2000 Sb.
8. dubna 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
7. dubna 2019 Ministerstvo Zemědělství – veřejná vyhláška
5. dubna 2019 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
22. března 2019 Městský úřad Třebíč – oznámení
22. března 2019 Schválené rozpočtové opatření č.1
9. března 2019 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kamenná
9. března 2019 Návrh závěrečného účtu obce Kamenná
9. března 2019 Mikroregion Horácko dokument 1dokument 2dokument 3dokument 4dokument 5
2. března 2019 Svazek obcí pro komunální služby: Návrh závěrečného účtu
2. března 2019 Svazek obcí pro komunální služby: Návrh rozpočtu
2. března 2019 Svazek obcí pro komunální služby: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
2. března 2019 Svazek obcí pro komunální služby: Zpráva auditora
25. února 2019 Rozhodnutí
15. února 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
13. února 2019 O veřejném projednání návrhu územního plánu Dolní Heřmanice
7. února 2019 Oznámení o zahájení řízení
31. ledna 2019 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
23. ledna 2019 Záměr – koupě pozemku
23. ledna 2019 Záměr – pachtovní smlouva
23. ledna 2019 Rozpočet obce pro rok 2019
23. ledna 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
23. ledna 2019 Schvélené rozpočtové opatření 31.12.2018
15. ledna 2019 Městský úřad Třebíč – veřejná vyhláška
11. ledna 2019 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
8. ledna 2019 Revize katastru nemovitostí
3. ledna 2019 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

GDPR
Rozpočet obce pro rok 2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019  stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů a nakládání se stavebním odpadem. 31. 1. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2022
26. 2. 2016 Územní plán 1 2 3 4 5 6 7      
25. 1. 2016 Nařízení č.1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje
1. 1. 2016 Jednací řád
1. 1. 2016 Obecně závazná vyhláška – 2/2015 odpady
15. 4. 2018 Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb. 1. 1. 2016 Provozní řád tělocvičny
1. 1. 2016 Rozvojový plán obce Kamenná na období 2016 – 2020

20. prosince 2018 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
11. prosince 2018 HORÁCKO-ekologický mikroregion – Návrh rozpočtu
6. prosince 2018 Schválené rozpočtové opatření č.16
6. prosince 2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2019
6. prosince 2018 Záměr o prodeji části pozemku
6. prosince 2018 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 30.11.2018
23. listopadu 2018 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
9. listopadu 2018 Schválené rozpočtové opatření č.15
31. října 2018 ZÁPIS A USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná
19. října 2018 Ustavující zasedání zastupitelstva – termín
14. října 2018 Otevřený dopis
11. října 2018 Schválené rozpočtové opatření č.14
7. října 2018 EON oznámení
25. září 2018 Schválené rozpočtové opatření č.13
25. září 2018 Správní řízení
25. září 2018 Záměr o zakoupení pozemků
25. září 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 21.9.2018
23. září 2018 Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
19. září 2018 Oznámení o době a místě konání voleb
13. září 2018 Schválené rozpočtové opatření č.12
13. září 2018 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
6. září 2018 První zasedání členů OVK
31. srpna 2018 Schválené rozpočtové opatření č.11
30. srpna 2018 Městský úřad Třebíč – veřejná vyhláška
28. srpna 2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – žádost o spolupráci
17. srpna 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
9. srpna 2018 Schválené rozpočtové opatření č.10
5. srpna 2018 Městský úřad Třebíč – Upozornění a výzva
30. července 2018 Schválené rozpočtové opatření č.9
16. července 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 13.7.2018usnesení č.1usnesení č.2
11. července 2018 Schválené rozpočtové opatření č.8
3. července 2018 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
3. července 2018 Schválené rozpočtové opatření č.7
1. července 2018 Městského úřadu Třebíč – řidičské průkazy
29. června 2018 Veřejná vyhláška – Kraj Vysočina
28. června 2018 Schválené rozpočtové opatření č.6
15. června 2018 Záměr města Třebíče zadat zpracování lesních hospodářských osnov
12. června 2018 Záměr o odkoupení pozemku
12. června 2018 Oznámení o počtu členů zastupitelstva
12. června 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8.6.2018
10. června 2018 Městského úřadu Třebíč – občanské průkazy
10. června 2018 Městského úřadu Třebíč – pasy
7. června 2018 Schválené rozpočtové opatření č.5
4. června 2018 Veřejná vyhláška-dočasná úprava provozu
31. května 2018 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
30. května 2018 Schválené rozpočtové opatření č.4
17. května 2018 Záměr o zřízení a vymezení věcného břemene
3. května 2018 Schválené rozpočtové opatření č.3
26. dubna 2018 Schválené rozpočtové opatření č.2
25. dubna 2018 Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Kraj Vysočina
20. dubna 2018 Rozúčtování nákladů na odpad roku 2017 na osobu v obci Kamenná
20. dubna 2018 Schválený závěrečný účet Obce Kamenná, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
20. dubna 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 13.4.2018
12. dubna 2018 Svazek obcí pro komunální služby-oznámení dle zák č. 250/2000 Sb.
12. dubna 2018 Schválené rozpočtové opatření č.1
5. dubna 2018 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
28. března 2018 HORÁCKO – ekologický mikroregion – valná hromada a výsledek auditu
16. března 2018 Rozhodnutí o kácení dřeviny
8. března 2018 Svazek obcí pro komunální služby-zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb.  a   zpráva auditora
8. března 2018 Návrh závěrečného účtu Obce Kamenná
8. března 2018 Městský úřad Třebíč – Dílčí část územní studie krajiny
1. března 2018 Oznámení o zahájení řízení
31. ledna 2018 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2022
31. ledna 2018 Rozpočet obce pro rok 2018
31. ledna 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 25.1.2018
23. ledna.2018 Zpětný odběr pneumatik
23. ledna.2018 Městský úřad Třebíč – veřejná vyhláška
18. ledna.2018 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
16. ledna.2018 Schválené rozpočtové opatření č.15
16. ledna.2018 Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta ČR
14. ledna. 2018 Městský úřad Třebíč – les
12. ledna.2018 Schválené rozpočtové opatření č.14
4. ledna.2018 Schválené rozpočtové opatření č.13

GDPR
Rozpočet obce pro rok 2018
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku ze psů.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015  stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů a nakládání se stavebním odpadem. 31.1.2018 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2022
26.2.2016 Územní plán 1 2 3 4 5 6 7      
25.1.2016 Nařízení č.1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje
1.1.2016 Jednací řád
1.1.2016 Obecně závazná vyhláška – 2/2015 odpady
15.4.2018 Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb. 1.1.2016 Provozní řád tělocvičny
1.1.2016 Rozvojový plán obce Kamenná na období 2016 – 2020

4. 1. 2018 Schválené rozpočtové opatření č. 13 1
21. 12. 2017 Doba a místo konání volby prezidenta ČR 1
18. 12. 2017 Zasedání volební komise 1
18. 12. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 1
18. 12. 2017 Návrh rozpočtu obce 1 2
18. 12. 2017 Schválená pravidla rozpočtového provizoria-usnesení zastupitelstva č. 2 1
18.12.2017 Usnesení zastupitelstva č.1 1
18.12.2017 Zasedání zastupitelstva obce 1
7.12.2017 Schválené rozpočtové opatření č.12 1
30.11.2017 Schválené rozpočtové opatření č.11 1
30.11.2017 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce Kamenná 1
28.11.2017 Informace – volby 12.- 13. ledna 2018 1
16.11.2017 Městský úřad Velké Meziříčí – Rozhodnutí o uzavírce 1
10.11.2017 Schválené rozpočtové opatření č.10 1
7.11.2017 Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška 1
6.11.2017 Schválené rozpočtové opatření č.9 1
19.10.2017 Městský úřad Třebíč – Stavební povolení 1
15.10.2017 Silniční uzavírky 1 2
11.10.2017 Záměr o odkoupení pozemků 1
11.10.2017 Schválené rozpočtové opatření č.8 1
11.10.2017 Zasedání zastupitelstva obce 1
5.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR 1
2.10.2017 Schválené rozpočtové opatření č.7 1
29.9.2017 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce Kamenná 1
22.9.2017 VOLBY – 1. zasedání členů okrskové volební komise 1
17.9.2017 Kotlíkové dotace 1
14.9.2017 Veřejná vyhláška 1
7.9.2017 Schválené rozpočtové opatření č.6 1
1.9.2017 VOLBY – Informace o počtu a sídle volebních okrsků 1
27.8.2017 Horácko – ekologický mikroregion 1 2
27.8.2017 Aktuální informace z Městského úřadu Třebíč 1
24.8.2017 Schválené rozpočtové opatření č.5 1
10.8.2017 Schválené rozpočtové opatření č.4 1
7.8.2017 Zasedání zastupitelstva obce 1 2
27.7.2017 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce Kamenná 1
21.7.2017 Rozhodnutí 1
16.7.2017 Upozornění a výzva 1
14.7.2017 Schválené rozpočtové opatření č.3 1
19.6.2017 Zasedání zastupitelstva obce 1
8.6.2017 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce Kamenná 1
5.6.2017 Schválené rozpočtové opatření č.2 1
11.5.2017 Zasedání zastupitelstva obce 1
4.5.2017 Horácko – ekologický mikroregion 1
27.4.2017 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce Kamenná 1
26.4.2017 Svazek obcí pro komunální služby 1
23.4.2017 Finanční úřad 1
9.4.2017 Nabídka kompostu od svazku obcí pro komunální služby 1
5.4.2017 Schválené rozpočtové opatření č.1 1
5.4.2017 Schválený závěrečný účet – 2016 1
5.4.2017 Zasedání zastupitelstva obce 1 2 3
25.3.2017 Městský úřad Velké Meziříčí – uzavírka mostu 1
25.3.2017 Městský úřad Velké Meziříčí – uzavírka Tasov – Petráveč 1 2
25.3.2017 Oznámení o projednání Návrhu zadání Územního plánu Tasov 1 2
23.3.2017 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce Kamenná 1
23.3.2017 Mikroregion Horácko 1 2 3 4 5
12.3.2017 Aktuální informace Městského úřadu Třebíč 1
9.3.2017 Návrh závěrečného účtu Obce Kamenná za rok 2016 1
28.2.2017 Zasedání zastupitelstva obce 1
23.2.2017 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) 1 2
20.2.2017 Svazek obcí pro komunální služby 1 2 3 4
17.2.2017 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce Kamenná 1
16.2.2017 Rozhodnutí 1
31.1.2017 Městský úřad Třebíč 1
30.1.2017 Schválený rozpočet obce 1
30.1.2017 Zasedání zastupitelstva obce 1
27.1.2017 Oznámení o zahájení správního řízení 1
19.1.2017 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce Kamenná 1
7.1.2017 Finanční úřad pro Kraj Vysočina 1 2 3
6.1.2017 Odbor životního prostředí  Městského úřadu Třebíč 1 2 3 4 5 6

31.3.2017  Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb. 1
26.2.2016 Územní plán 1 2 3 4 5 6 7
25.1.2016 Nařízení č.1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje 1
1.1.2016 Jednací řád 1
1.1.2016 Obecně závazná vyhláška – poskytování informací 1
 2
1.1.2016 Obecně závazná vyhláška – 2/2015 odpady 1
1.1.2016 Povinné informace podle zákona č.106/1999Sb. 1
1.1.2016 Provozní řád tělocvičny 1
1.1.2016 Rozvojový plán 1
1.1.2016 Rozpočtový výhled 1

28.12.2016 Návrh rozpočtu obce 1
28.12.2016 Zasedání zastupitelstva obce 1 2
9.12.2016 Návrh programu zasedání zastupitelstva 1
30.11.2016 Zasedání zastupitelstva obce 1 2
21.11.2016 Návrh programu zasedání zastupitelstva 1
14.11.2016 Zasedání zastupitelstva obce 1 2
4.11.2016 Návrh programu zasedání zastupitelstva 1
18.10.2016 Zasedání zastupitelstva obce 1
16.10.2016 „Partnerství obcí“ – aktualita 1
6.10.2016 Návrh programu zasedání zastupitelstva 1
23.9.2016 Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje KRAJE VYSOČINA opatřením obecné povahy 1
19.9.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva KRAJE VYSOČINA 1
19.9.2016 Zasedání zastupitelstva obce 1
18.9.2016 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) 1 2
18.9.2016 Město Třebíč – kůrovec 1 2
8.9.2016 Návrh programu zasedání zastupitelstva 1
8.9.2016 Kraj Vysočina – pozvánka 1
7.9.2016 EON – ořez dřevin 1 2 3
6.9.2016 Město Třebíč – Budišov, oprava silnice – ZMĚNA 1 2
23.8.2016 Informace o volebních okrscích 1
12.8.2016 Město Třebíč – Budišov, oprava silnice – ZMĚNA 1
11.8.2016 Obecní úřad – upozornění 1
4.8.2016 Město Třebíč – Budišov, oprava silnice 1 2
3.8.2016 Zasedání zastupitelstva obce 1
21.7.2016 Návrh programu zasedání zastupitelstva 1
22.6.2016 FÚ pro Kraj Vysočina 1
22.6.2016 Ministerstvo vnitra – Prevence do každé rodiny 1
13.6.2016 Zasedání zastupitelstva obce 1 2
12.6.2016 Kraj Vysočina – pozvánka 1
6.6.2016 Veřejná vyhláška 1
2.6.2016 Návrh programu zasedání zastupitelstva 1
25.5.2016 Rozhodnutí kácení 1
12.5.2016 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor územního plánování a stavebního řádu 1 2 3
12.5.2016 Ministerstvo vnitra – Prevence do každé rodiny 1
11.5.2016 Zasedání zastupitelstva obce 1
4.5.2016 Městský úřad Velké Meziříčí – odbor dopravy 1 2 3 4
30.4.2016 Zasedání zastupitelstva kraje 1
29.4.2016 Návrh programu zasedání zastupitelstva 1
27.4.2016 Masarykova univerzita – zemětřesení 1
27.4.2016 Finanční úřad – veřejná vyhláška / informace 1 2
18.4.2016 Městský úřad Třebíč – veřejná vyhláška  1 2
8.4.2016 Kraj Vysočina – veřejná vyhláška 1
4.4.2016 Zasedání zastupitelstva obce 1 2
2.4.2016 Jarní svoz nebezpečných odpadů 1
23.3.2016 Návrh programu zasedání zastupitelstva 1
21.3.2016 Zahájení správního řízení 1
21.3.2016  Zasedání zastupitelstva kraje 1
14.3.2016 Městský úřad Třebíč – veřejná vyhláška  1 2
11.3.2016 Závěrečný účet obce Kamenná za rok 2015  1
3.3.2016 Městský úřad Třebíč – Odbor životního prostředí 1 2 3 4
3.3.2016 Městský úřad Třebíč – Odbor dopravy a komunálních služeb 1
3.3.2016 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 1 2
22.2.2016 Svazek obcí  1 2 3 4 5 6 7 8 9
12.2.2016 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 1 2
12.2.2016 Zasedání zastupitelstva obce 1 2 3 4 5
2.2.2016 Městský úřad Třebíč – veřejná vyhláška 1
30.1.2016 Návrh programu zasedání zastupitelstva 1
25.1.2016 Schválený rozpočet obce 1
25.1.2016 Zasedání zastupitelstva obce 1 2 3 4 5
2.2.2016 Kraj Vysočina – pozvánka 1
21.1.2016 Ministerstvo vnitra – Prevence do každé rodiny 1
21.1.2016 Kraj Vysočina – veřejná vyhláška 1 2
14.1.2016 Návrh programu zasedání zastupitelstva 1
13.1.2016 Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška 1 2 3 4

26.2.2016 Územní plán 1 2 3 4 5 6 7
25.1.2016 Nařízení č.1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje 1
1.1.2016 Jednací řád 1
1.1.2016 Obecně závazná vyhláška – poskytování informací 1 2
1.1.2016 Obecně závazná vyhláška – 2/2015 odpady 1
1.1.2016 Povinné informace podle zákona č.106/1999Sb. 1
1.1.2016 Provozní řád tělocvičny 1
1.1.2016 Rozvojový plán 1
1.1.2016 Rozpočtový výhled 1

29. prosince 2015 Veřejná vyhláška
15. prosince 2015 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
15. prosince 2015 Výpis usnesení č.2/19.2.2015
15. prosince 2015 Návrh rozpočtu obce Kamenná na rok 2016
15. prosince 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva
6. prosince 2015 Žádost o spolupráci: dokument 1dokument 2
3. prosince 2015 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
12. listopadu 2015 Veřejná vyhláška
12. listopadu 2015 Ministerstvo vnitra ČR – Novinky
10. listopadu 2015 Výpis usnesení č.1 – 11/6.11.2015
10. listopadu 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva
29. října 2015 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
29. října 2015 Zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2015
19. října 2015 Veřejná vyhláška
20. září 2015 Svoz nebezpečného odpadu
14. září 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva
6. září 2015 Oznámení o výkonu topografických prací
6. září 2015 Veřejná vyhláška – Územní plán  dokument 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
6. září 2015 Vážení vlastníci lesa!
4. září 2015 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
27. srpna 2015 E.on – upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)
23. srpna 2015 Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina
23. srpna 2015 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: dokument 1dokument 2
10. srpna 2015 Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina: dokument 1dokument 2
8. srpna 2015 SUCHO – informace a doporučení obcím
31. července 2015 Vodoprávní úřad poslal upozornění pro občany
27. července 2015 Dodaná zpráva z Ministerstva životního prostředí: dokument 1dokument 2
9. července 2015 Výpis usnesení č.1 /3.7.2015
9. července 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva
5. července 2015 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
25. června 2015 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
26. května 2015 Prodej pozemků pro chaty u přehrady
19. května 2015 Záměr o koupi a směně
19. května 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva
17. května 2015 Návrh územního plánu k veřejnému projednání:  dok.1dok.2dok.3dok.4dok.5dok.6dok.7
11. května 2015 Odůvodnění územního plánu / Opatření obecné povahy územního plánu
7. května 2015 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
15. dubna 2015 Rozpočtový výhled obce 2016 – 2020
15. dubna 2015 Výpis usnesení č.1, 2, 3 /10.4.2015
15. dubna 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva
3. dubna 2015 MZe – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy (7 v jednom)
27. března 2015 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
20. března 2015 Informace z odboru životního prostředí – dok.1dok.2dok.3dok.4dok.5
11. března 2015 Závěrečný účet obce Kamenná za rok 2014
27. února 2015 Pozvánka na valnou hromadu ekologického mikroregionu HORÁCKO
27. února 2015 Zápis z jednání rady ekologického mikroregionu HORÁCKO
27. února 2015 Návrh rozpočtu ekologického mikroregionu HORÁCKO – rozpočtové provizorium
24. února 2015 Návrh rozpočtu Svazku obcí „Skládka TKO“ pro rok 2015
24. února 2015 Závěrečný účet Svazku obcí „Skládka TKO“ za rok 2014
23. února 2015 ROZPOČET OBCE KAMENNÁ NA ROK 2015
23. února 2015 Rozúčtování nákladů roku 2014 za sběr a svoz odpadu na osobu v obci Kamenná
23. února 2015 Výpis usnesení č.2/19.2.2015
23. února 2015 Výpis usnesení č.1/19.2.2015
23. února 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva
23. února 2015 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2014
12. února 2015 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
26. ledna 2015 Obecně závazná vyhláška Obce Kamenná č.1/2015, o odpadech
26. ledna 2015 Výpis usnesení č.1 ze zasedání zastupitelstva dne 23. ledna 2015
26. ledna 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015
26. ledna 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva
16. ledna 2015 Zasedání zastupitelstva kraje
16. ledna 2015 Návrh programu zasedání zastupitelstva
26. listopadu 2014 Usnesení – rozpočtové provizorium
26. listopadu 2014 Návrh rozpočtu obce Kamenná na rok 2015

Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Rozpočtový výhled obce 2016 – 2020
Jednací řád
Žádost o poskytnutí informace
Rozvojový plán 2016 – 2020
Provozní řád tělocvičny
Vyhlášky 1/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Územní plán – výkres
Územní Plán – text

7. prosince 2014 Ochrana ovzduší a spalování odpadů
3. prosince 2014 Revize katastru nemovitostí
26. listopadu 2014 Usnesení – rozpočtové provizorium
26. listopadu 2014 Návrh rozpočtu obce Kamenná na rok 2015
26. listopadu 2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva
14. listopadu 2014 Zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2014
14. listopadu 2014 Návrh programu zasedání zastupitelstva
11. listopadu 2014 Usnesení
11. listopadu 2014 Ustavující zasedání zastupitelstva
3. listopadu 2014 Dražební vyhláška
27. října 2014 Ustavující zasedání zastupitelstva – termín
12. října 2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva
6. října 2014 Školení
6. října 2014 Usnesení
25. září 2014 Návrh programu zasedání zastupitelstva
25. září 2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva
18. září 2014 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Kamenná
5. září 2014 Návrh programu zasedání zastupitelstva
20. srpna 2014 Oznámení
11. srpna 2014 Oznámení
30. července 2014 Oznámení
28. července 2014 Usnesení č.1
28. července 2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva
16. července 2014 Oznámení
10. července 2014 Návrh programu zasedání zastupitelstva
27. června 2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva
20. června 2014 Oznámení
13. června 2014 Sdružení pro plynofikaci Budišovsko – Inventarizace
13. června 2014 Sdružení pro plynofikaci Budišovsko – Rozpočet
13. června 2014 Sdružení pro plynofikaci Budišovsko – Audit
5. června 2014 Návrh programu zasedání zastupitelstva
26. května 2014 Výsledky voleb do Evropského parlamentu
18. května 2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva
6. května 2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
5. května 2014 Návrh programu zasedání zastupitelstva
28. dubna 2014 Veřejná vyhláška
14. dubna 2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva
7. dubna 2014 Informace k volbám 23. – 24. května 2014
4. dubna 2014 Návrh programu zasedání zastupitelstva
23. března 2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva
15. března 2014 Rozúčtování nákladů roku 2013 za sběr a svoz odpadu na osobu v obci Kamenná
15. března 2014 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2013
6. března 2014 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce Kamenná
27. února 2014 Závěrečný účet svazku obcí
25. února 2014 Závěrečný účet obce 2013
16. února 2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva
23. ledna 2014 Rozpočet obce pro rok 2014
23. ledna 2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva
20. ledna 2014 Veřejná vyhláška
17. ledna 2014 Mimořádná veterinární opatření
9. ledna 2014 Rozhodnutí o kácení
1. ledna 2014 Nový jízdní řád na trase Třebíč – Klementice
  15. prosince 2013 Návrh rozpočtu obce pro rok 2014

Výhled rozpočtu obce
Jednací řád
Žádost o poskytnutí informace
Zveřejňování informací
Rozvojový plán 2011 – 2015
Provozní řád tělocvičny
Vyhlášky 1/2012 2/2012
Územní plán – výkres
Územní Plán – text

 • Zápisy ze zasedání
 • Vyhlášky
 • Ostatní dokumenty
 • Elektronická podatelna Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2010
  Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2001 – 2009
  Závěrečná zpráva 2010

   

  Zápisy ze zasedání

  2011 7.1. 4.2. 3.3. 1.4. 6.5. 3.6. 1.7. 29.7. 8.10. 4.11. 2.12.    

  Rozvojový plán obce

  Vyhlášky

  Vyhlášky (všechny)

  Ostatní dokumenty

  Rozpočet 2011
  Obecní rozpočet na rok 2011.
  Rozpočtový výhled
  Rozpočtový výhled obce pro rok 2011
  Rozpočtový výhled
  Rozpočtový výhled obce do roku 2012
  Provozní řád
  Provozní řád tělocvičny v Kamenné, schválený dne 2.února 2006
  Jednací řád
  Jednací řád zastupitelstva obce Kamenná, schválený dne 9.listopadu 2006

  Zveřejňování informací Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
  Žádost o poskytnutí informace Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
  Schválený územní plán pro Kamennou a Klementice (ke stažení)

 • Zápisy ze zasedání
 • Vyhlášky
 • Ostatní dokumenty
 • Elektronická podatelna Příští zasedání zastupitelstva obce

   

  Zápisy ze zasedání

  2010 7.1. 4.2. 4.3. 8.4. 6.5. 17.6. 1.7. 5.8. 2.9. 7.10. 4.11. 9.12. 27.12.

  Vyhlášky

  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.4/2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.3/2008 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.2/2008 O O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.1/2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.3/2006 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.2/2006 O REGULACI POHYBU PSŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

  Ostatní dokumenty

  Rozpočet 2010
  Obecní rozpočet na rok 2010.
  Rozpočtový výhled
  Rozpočtový výhled obce pro rok 2011
  Rozpočtový výhled
  Rozpočtový výhled obce do roku 2012
  Provozní řád
  Provozní řád tělocvičny v Kamenné, schválený dne 2.února 2006
  Jednací řád
  Jednací řád zastupitelstva obce Kamenná, schválený dne 9.listopadu 2006

  Zveřejňování informací Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  Žádost o poskytnutí informace Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  Schválený územní plán pro Kamennou a Klementice (ke stažení)

 • Zápisy ze zasedání
 • Vyhlášky
 • Ostatní dokumenty
 • Elektronická podatelna Příští zasedání zastupitelstva obce

   

  Zápisy ze zasedání

  2009 15.1. 5.3. 3.4. 2.7. 13.8. 3.9. 12.11. 3.12.          

  Vyhlášky

  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.4/2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.3/2008 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.2/2008 O O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.1/2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.3/2006 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.2/2006 O REGULACI POHYBU PSŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

  Ostatní dokumenty

  Rozpočet 2009
  Obecní rozpočet na rok 2009.
  Rozpočtový výhled
  Rozpočtový výhled obce do roku 2012
  Provozní řád
  Provozní řád tělocvičny v Kamenné, schválený dne 2.února 2006
  Jednací řád
  Jednací řád zastupitelstva obce Kamenná, schválený dne 9.listopadu 2006

  Zveřejňování informací Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  Žádost o poskytnutí informace Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  Schválený územní plán pro Kamennou a Klementice (ke stažení)

 • Zápisy ze zasedání
 • Vyhlášky
 • Ostatní dokumenty
 •  

  Zápisy ze zasedání

  2008 3.1. 7.2. 6.3. 3.4. 2.5. 5.6 23.6. 14.8. 11.9. 2.10. 6.11. 11.12.  30.12.

  Vyhlášky

  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.3/2006 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.2/2006 O REGULACI POHYBU PSŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.1/2006 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU , PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

  Ostatní dokumenty

  Návrh rozpočtu 2008
  Návrh rozpočtu na rok 2008.
  Rozpočtový výhled
  Rozpočtový výhled obce do roku 2012
  Provozní řád
  Provozní řád tělocvičny v Kamenné, schválený dne 2.února 2006
  Jednací řád
  Jednací řád zastupitelstva obce Kamenná, schválený dne 9.listopadu 2006

  Zveřejňování informací Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  Žádost o poskytnutí informace Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  Schválený územní plán pro Kamennou a Klementice (ke stažení)

 • Zápisy ze zasedání
 • Vyhlášky
 • Ostatní dokumenty
 • Zápisy ze zasedání

  2007 11.1. 1.2. 1.3. 5.4. 3.5. 14.6. 3.8. 6.9. 4.10. 1.11. 4.12.

  Vyhlášky

  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.3/2006 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.2/2006 O REGULACI POHYBU PSŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.1/2006 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU , PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

  Ostatní dokumenty

  Návrh rozpočtu 2008
  Návrh rozpočtu na rok 2008.
  Rozpočtový výhled
  Rozpočtový výhled obce do roku 2012
  Závěrečný účet
  Závěrečný účet obce za rok 2006
  Provozní řád
  Provozní řád tělocvičny v Kamenné, schválený dne 2.února 2006
  Jednací řád
  Jednací řád zastupitelstva obce Kamenná, schválený dne 9.listopadu 2006

  Zveřejňování informací Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
  Žádost o poskytnutí informace Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
  Schválený územní plán pro Kamennou a Klementice

  Zápisy ze zasedání

  2006 5.1. 2.2. 2.3. 6.4. 4.5. 1.6. 6.7. 10.8. 7.9. 5.10. 1.11. 9.11. 7.12.

  Vyhlášky

  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.3/2006 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.2/2006 O REGULACI POHYBU PSŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
  Vyhláška Obecně závazná vyhláška č.1/2006 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU , PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ
  Vyhláška 4/2005 ze dne 6.1.2005 Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o regulaci pohybu zvířat na veřejných prostranstvích a o zajištění veřejného pořádku a čistoty obce při držení zvířat
  Vyhláška 3/2005 ze dne 6.1.2005 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů.
  Vyhláška 2/2005 ze dne 6.1.2005 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komuníálních odpadů.
  Vyhláška 1/2005 ze dne 6.1.2005 Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o místních poplatcích.
  Vyhláška 2/2002 ze dne 6.12.2001 Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  Vyhláška 1/2002 ze dne 6.12.2001 Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Kamenná a Klementice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

  Ostatní dokumenty

  Závěrečný účet
  Závěrečný účet obce za rok 2006
   

  Závěrečný účet Závěrečný účet obce za rok 2006
  Provozní řád Provozní řád tělocvičny v Kamenné, schválený dne 2.února 2006
  Jednací řád Jednací řád zastupitelstva obce Kamenná, schválený dne 9.listopadu 2006
  Telefonní seznam Seznam telefonních stanic v Kamenné, Klementicích a několik dalších čísel k 29.prosinci 2005.
  Zveřejňování informací Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
  Žádost o poskytnutí informace Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
  Rozpočet 2006 Rozpočet na rok 2006.
  Návrh rozpočtu 2006 Návrh rozpočtu na rok 2006.
  Rozpočet 2005 Rozpočet na rok 2005.
  Návrh rozpočtu 2005 Návrh rozpočtu na rok 2005.
  Rozpočet 2004 Rozpočet na rok 2004.
  Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2004.
  Rozpočet 2003 Návrh rozpočtu na rok 2003.
  Návrh rozpočtu Rozpočet na rok 2003.
  Usnesení ze dne 7.11.2002 Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.

  Zápisy ze zasedání

  2005 6.1. 3.2. 3.3. 7.4. 5.5. 2.6. 7.7. 4.8. 1.9. 6.10. 3.11. 1.12.  

  Vyhlášky

  Vyhláška 4/2005 ze dne 6.1.2005Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o regulaci pohybu zvířat na veřejných prostranstvích a o zajištění veřejného pořádku a čistoty obce při držení zvířat
  Vyhláška 3/2005 ze dne 6.1.2005O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunílních a stavebních odpadů.
  Vyhláška 2/2005 ze dne 6.1.2005O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunílních odpadů.
  Vyhláška 1/2005 ze dne 6.1.2005Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o místních poplatcích.
  Vyhláška 2/2002 ze dne 6.12.2001Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  Vyhláška 1/2002 ze dne 6.12.2001Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Kamenná a Klementice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

  Ostatní dokumenty

   

  Telefonní seznam Seznam telefonních stanic v Kamenné, Klementicích a několik dalších čísel k 29.prosinci 2005.
  Zveřejňování informací Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
  Žádost o poskytnutí informace Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
  Rozpočet 2005 Rozpočet na rok 2005.
  Návrh rozpočtu 2005 Návrh rozpočtu na rok 2005.
  Rozpočet 2004 Rozpočet na rok 2004.
  Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2004.
  Rozpočet 2003 Návrh rozpočtu na rok 2003.
  Návrh rozpočtu Rozpočet na rok 2003.
  Usnesení ze dne 7.11.2002 Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.

  Zápisy ze zasedání

  2004 8.1. 5.2. 4.3. 1.4. 6.5. 3.6. 15.7. 5.8. 2.9. 30.9. 4.11. 2.12.  

  Vyhlášky

  Vyhláška 2/2002 ze dne 6.12.2001Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  Vyhláška 1/2002 ze dne 6.12.2001Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Kamenná a Klementice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

  Ostatní dokumenty

   

  Rozpočet 2004 Rozpočet na rok 2004.
  Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2004.
  Rozpočet 2003 Návrh rozpočtu na rok 2003.
  Návrh rozpočtu Rozpočet na rok 2003.
  Usnesení ze dne 7.11.2002 Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.

  Zápisy ze zasedání

  2003 2.1. 6.2. 6.3. 3.4. 8.5. 5.6. 3.7. 7.8. 4.9. 2.10. 6.11. 4.12.  

  Vyhlášky

  Vyhláška 2/2002 ze dne 6.12.2001Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  Vyhláška 1/2002 ze dne 6.12.2001Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Kamenná a Klementice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

  Ostatní dokumenty

   

  Rozpočet 2003 Návrh rozpočtu na rok 2003.
  Návrh rozpočtu Rozpočet na rok 2003.
  Usnesení ze dne 7.11.2002 Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.

  Zápisy ze zasedání

  2002 7.2. 7.3. 4.4. 6.6. 4.7. 1.8. 5.9. 3.10. 7.11. 9.12.

  Vyhlášky

  Vyhláška 2/2002 ze dne 6.12.2001Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  Vyhláška 1/2002 ze dne 6.12.2001Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Kamenná a Klementice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

  Ostatní dokumenty

   

  Usnesení ze dne 7.11.2002 Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.

  Zápisy z jednání

  1998 26.11. 3.12. 16.12.