Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů obce Kamenná

Zásady ochrany osobních údajů obce Kamenná (záznam o činnostech zpracování)

Informační doložka


Formuláře GDPR

Formulář žádosti o poskytnutí informace

Žádost o odstranění osobních údajů

Žádost o omezení zpracování osobních údajů

Žádost o opravu osobních údajů

Žádost o přenos osobních údajů

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Stížnost na zpracování osobních údajů

Námitka proti zpracování osobních údajů


Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát
Nádražní 21
591 01 Žďár nad Sázavou

E-mail: gdpr@akkliment.cz
Tel.: 776233879
Datová schránka: ideg93s