Úřední deska 2015 - archív


datum zveřejnění dokument ze dne/ ke dni
29. prosince 2015 Veřejná vyhláška 23. prosince 2015
15. prosince 2015 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 11. prosince 2015
15. prosince 2015 Výpis usnesení č.2/19.2.2015 11. prosince 2015
15. prosince 2015 Návrh rozpočtu obce Kamenná na rok 2016 11. prosince 2015
15. prosince 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva 11. prosince 2015
6. prosince 2015 Žádost o spolupráci: dokument 1, dokument 2 3. prosince 2015
3. prosince 2015 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce 11. prosince 2015
12. listopadu 2015 Veřejná vyhláška 12. listopadu 2015
12. listopadu 2015 Ministerstvo vnitra ČR - Novinky 10. listopadu 2015
10. listopadu 2015 Výpis usnesení č.1 - 11/6.11.2015 6. listopadu 2015
10. listopadu 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva 6. listopadu 2015
29. října 2015 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce 6. listopadu 2015
29. října 2015 Zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2015 10. listopadu 2015
19. října 2015 Veřejná vyhláška 16. října 2015
20. září 2015 Svoz nebezpečného odpadu 10. října 2015
14. září 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva 11. září 2015
6. září 2015 Oznámení o výkonu topografických prací 4. září 2015
6. září 2015 Veřejná vyhláška - Územní plán  dokument 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. října 2015
6. září 2015 Vážení vlastníci lesa! nedatováno
4. září 2015 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce 11. září 2015
27. srpna 2015 E.on - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) 31. prosince 2015
23. srpna 2015 Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina 21. srpna 2015
23. srpna 2015 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: dokument 1; dokument 2 19. srpna 2015
10. srpna 2015 Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina: dokument 1; dokument 2 7. srpna 2015
8. srpna 2015 SUCHO – informace a doporučení obcím 5. srpna 2015
31. července 2015 Vodoprávní úřad poslal upozornění pro občany 30. července 2015
27. července 2015 Dodaná zpráva z Ministerstva životního prostředí: dokument 1; dokument 2 18. července 2015
9. července 2015 Výpis usnesení č.1 /3.7.2015 3. července 2015
9. července 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva 3. července 2015
5. července 2015 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29. července 2015
25. června 2015 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce 3. července 2015
26. května 2015 Prodej pozemků pro chaty u přehrady 26. května 2015
19. května 2015 Záměr o koupi a směně
19. května 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva 15. května 2015
17. května 2015 Návrh územního plánu k veřejnému projednání:  dok.1; dok.2; dok.3; dok.4; dok.5; dok.6; dok.7
11. května 2015 Odůvodnění územního plánu / Opatření obecné povahy územního plánu 4. května 2015
7. května 2015 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce 15. května 2015
15. dubna 2015 Rozpočtový výhled obce 2016 - 2020 10. dubna 2015
15. dubna 2015 Výpis usnesení č.1, 2, 3 /10.4.2015 10. dubna 2015
15. dubna 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva 10. dubna 2015
3. dubna 2015 MZe - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy (7 v jednom)
27. března 2015 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce 10. dubna 2015
20. března 2015 Informace z odboru životního prostředí - dok.1, dok.2, dok.3, dok.4, dok.5 20. března 2015
11. března 2015 Závěrečný účet obce Kamenná za rok 2014 11. března 2015
27. února 2015 Pozvánka na valnou hromadu ekologického mikroregionu HORÁCKO 28. března 2015
27. února 2015 Zápis z jednání rady ekologického mikroregionu HORÁCKO 23. února 2015
27. února 2015 Návrh rozpočtu ekologického mikroregionu HORÁCKO - rozpočtové provizorium 16. prosince 2014
24. února 2015 Návrh rozpočtu Svazku obcí "Skládka TKO" pro rok 2015 24. února 2015
24. února 2015 Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2014 24. února 2015
23. února 2015 ROZPOČET OBCE KAMENNÁ NA ROK 2015 19. února 2015
23. února 2015 Rozúčtování nákladů roku 2014 za sběr a svoz odpadu na osobu v obci Kamenná 19. února 2015
23. února 2015 Výpis usnesení č.2/19.2.2015 19. února 2015
23. února 2015 Výpis usnesení č.1/19.2.2015 19. února 2015
23. února 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva 19. února 2015
23. února 2015 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2014 16. února 2015
12. února 2015 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce 19. února 2015
26. ledna 2015 Obecně závazná vyhláška Obce Kamenná č.1/2015, o odpadech 23. ledna 2015
26. ledna 2015 Výpis usnesení č.1 ze zasedání zastupitelstva dne 23. ledna 2015 23. ledna 2015
26. ledna 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 23. ledna 2015
26. ledna 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva 23. ledna 2015
16. ledna 2015 Zasedání zastupitelstva kraje 27. ledna 2015
16. ledna 2015 Návrh programu zasedání zastupitelstva 23. ledna 2015
26. listopadu 2014 Usnesení - rozpočtové provizorium 22. listopadu 2014
26. listopadu 2014 Návrh rozpočtu obce Kamenná na rok 2015 22. listopadu 2014


  Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  10. dubna 2015 Rozpočtový výhled obce 2016 - 2020

  1. ledna 2013 Jednací řád

  1. ledna 2013 Žádost o poskytnutí informace
  
 11. prosince 2015 Rozvojový plán 2016 - 2020

  1. ledna 2013 Provozní řád tělocvičny

  1. ledna 2013 Vyhlášky 1/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
                                          2/2012 O místním poplatku ze psů

  1. ledna 2013 Územní plán - výkres

  1. ledna 2013 Územní Plán - text