Úřední deska - dokumenty 2005

Zápisy ze zasedání

2005 6.1. 3.2. 3.3. 7.4. 5.5. 2.6. 7.7. 4.8. 1.9. 6.10. 3.11. 1.12.  Vyhlášky


Vyhláška 4/2005 ze dne 6.1.2005
Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o regulaci pohybu zvířat na veřejných prostranstvích a o zajištění veřejného pořádku a čistoty obce při držení zvířat

Vyhláška 3/2005 ze dne 6.1.2005
O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunílních a stavebních odpadů.

Vyhláška 2/2005 ze dne 6.1.2005
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunílních odpadů.

Vyhláška 1/2005 ze dne 6.1.2005
Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o místních poplatcích.

Vyhláška 2/2002 ze dne 6.12.2001
Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhláška 1/2002 ze dne 6.12.2001
Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Kamenná a Klementice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.


Ostatní dokumenty

 


Telefonní seznam
Seznam telefonních stanic v Kamenné, Klementicích a několik dalších čísel k 29.prosinci 2005.

Zveřejňování informací
Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.


Rozpočet 2005
Rozpočet na rok 2005.

Návrh rozpočtu 2005
Návrh rozpočtu na rok 2005.

Rozpočet 2004
Rozpočet na rok 2004.

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2004.

Rozpočet 2003
Návrh rozpočtu na rok 2003.

Návrh rozpočtu
Rozpočet na rok 2003.

Usnesení ze dne 7.11.2002
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.