Úřední deska 2020


POPLATEK ZA ODPAD JE SPLATNÝ NEJPOZDĚJI DO 31. SRPNA PŘÍSLUŠNÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU - odkaz

datum zveřejnění dokument
30. června 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie; příloha
13. června 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
13. června 2021 Schválený závěrečný účet obce Kamenná, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
9. června 2021 Schválené rozpočtové opatření č.3
28. května 2021 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška
28. května 2021 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy
28. května 2021 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
16. května 2021 Schválené rozpočtové opatření č.2
7. května 2021 Návrh závěrečného účtu obce Kamenná, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
6. května 2021 Horácko - ekologický mikroregion: Pozvánka
6. května 2021 Horácko - ekologický mikroregion: Rozpočtové opatření
6. května 2021 Horácko - ekologický mikroregion: Rozpočet
6. května 2021 Horácko - ekologický mikroregion: Inventura
6. května 2021 Horácko - ekologický mikroregion: Audit
2. května 2021 Svazek obcí pro komunální služby - Zpráva auditora
2. května 2021 Svazek obcí pro komunální služby - Návrh střednědobého výhledu 2022-2026
2. května 2021 Svazek obcí pro komunální služby - Návrh rozpočtu 2021
2. května 2021 Svazek obcí pro komunální služby - Návrh závěrečného účtu 2020
23. dubna 2021 Rozúčtování odpadů za rok 2020
23. dubna 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva
23. dubna 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
23. dubna 2021 Finanční úřad - Veřejná vyhláška
11. dubna 2021 Schválené rozpočtové opatření č.1
9. dubna 2021 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
21. února 2021 Ptačí chřipka
21. února 2021 Sčítání obyvatel
12. února 2021 Záměr - Věcné břemeno
6.února 2021 Finanční úřad - Informace
6.února 2021 Městský úřad Třebíč - Veřejná vyhláška
22. ledna 2020 Záměr o prodeji
22. ledna 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva
22. ledna 2020 Rozpočet obce 2021
22. ledna 2020 Schválené rozpočtové opatření č.9
22. ledna 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
8. ledna 2020 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
2. ledna 2020 Finanční úřad - oznámení

GDPR


Rozpočet obce pro rok 2021


Obecně závazná vyhláška č. 1/2019  stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů a nakládání se stavebním odpadem.  


Obecně závazná vyhláška č. 2/2019  o místním poplatku ze psů.


Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o zrušení obecně závazných vyhlášek. 


31.1.2018 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2022.


26.2.2016 Územní plán 1 2 3 4 5 6 7     

 
25.1.2016 Nařízení č.1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje.


1.1.2016 Jednací řád


15.4.2018 Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb.


1.1.2016 Provozní řád tělocvičny


1.1.2016 Rozvojový plán obce Kamenná na období 2021 - 2025