• Popis - představení Kamenné a Klementic
 • Dva letecké pohledy
 • Spolky v obci
 • Mapa
 • Obec Kamenná

  Naše obec se skládá ze dvou místních částí. Starší Kamenné, s nejstarší zmínkou z doby vlády Otce vlasti Karla IV a Klementic založených v době vlády mrzouta a nemluvy Františka I. Habsburského majitelem panství rytířem Joachymem Stettenhofenem. Obě části se nachází asi 7 km jihovýchodně od dálnice D1 Exit 153.
  V Kamenné jsou v lesích kolem obce rozesety kolomazné kameny, z církevních památek stojí na návsi kaplička zasvěcena sv. Janu Nepomuckému a devět křížů v obci i kolem ní. Nechybí ani pomník padlým ve světové válce. Další zajímavostí jsou kamenné sluneční hodiny místních kameníků a početné remízky s balvanovitýrni ostrůvky, kterými jsou posety pole i louky. Okraj katastru lemuje nádherně údolí řeky Oslavy.
  Klementice zaujmou dochovanou zástavbou v jedné řadě, opravenou kapličkou zasvěcenou sv. Rodině, rybníkem plným raků, několika kříži, smírčím kamenem, pomníkem padlým ve světové válce a hlavně klidem.
  Etnograficky patříme k západomoravskému Horácku, podoblast Podhorácko. Mluví se u nás většinou obecnou češtinou s prvky brněnského hantecu, původně zde bylo více nářečí blízkého hanáckému.
  A co u nás můžete hledat? Požární nádrž zvanou a využívanou jako "Koupaliště" s nutným zázemím + nohejbalové hřiště, pódium pro letní zábavy a soutěžní dráha pro hasiče. Nad koupalištěm vidíme Hospůdku "Na výsluní" s příjemným vnitřním i venkovním posezením a pivem litovelským. Uprostřed návsi stojí prodejna postavená v 70. letech minulého století v akci "Z" (zadarmo).
  Z průmyslu zde působí: Granit Zedníček - je již čtvrtou generací kameníků z rodu Zedníčků - zabývá se těžbou a zpracováním žuly. Jejich výrobky jsou známé i za hranicemi našeho státu. Pila bratří Krejčích s více než patnáctiletou tradicí - vyrábí většinou stavební řezivo.
  Máme u nás tři aktivní organizace: Hasiči se účastní mnoha soutěží - postupových pohárových nebo ligových. Mimo jiné pořádají společenské akce. Aktivní jsou ženy, muži i děti. Myslivci se nevěnují jenom obhospodařování pětisethektarové honitby, ale podílí se také na společenském životě v obci. Nejmladší organizace Kameňáci má za sebou pořádání řady sportovních a kulturních akcí, zájezdů, projekcí… od dětí po seniory.
  Z vybraných akcí: Začátkem ledna Obecní ples pořádaný všemi organizacemi. Masopust s průvodem masek a večerní taneční zábavou. Tradiční nohejbalový turnaj. Červencový pivní triatlon Kameňák, kombinace sportu s pitím piva. Pouťové slavnosti od pátečního sousedského posezení, fotbálek svobodných proti ženatým až po nedělní průvod obcí s večerní taneční zábavou. Společné návštěvy divadla například v Náměšti nad Oslavou nebo Třebíči. Téměř každoroční exkurze do vybraného pivovaru s doprovodným programem. Kamenský výstřik - soutěž v požárním útoku žen. Ty nejmenší pravidelně každý rok navštěvuje sv.Mikuláš s družinou …
  Tak ještě jednou: Obec Kamenná se nachází v kraji VYSOČINA přibližně uprostřed čtyřúhelníku vymezeného městy Třebíč, Velké Meziříčí, Velká Bíteš a Náměšť nad Oslavou. 450 m nad mořem. Obec je členem mikroregionu HORÁCKO a MAS Podhorácko.

  Nahoru
  místní část Kamenná
  Kamenná letecky

  katastrální území 546 ha


  místní část Klementice
  Klementice letecky

  katastrální území 65 ha


  rozloha celkem

  rozloha v hektarech KamennáKlementicecelkem
  zemědělská půda 336 30 366
  orná 269 25 294
  zahrady 6 3 9
  louky 41 1 42
  pastviny 20 1 21
  lesní pozemky 162 32 195
  vodní plochy 6 1 7
  zastavěné plochy 6 1 7
  ostatní plochy 35 1 36
  CELKEM 546 65 611

  Jsme součástí Křižanovské vrchoviny s nejvyšším bodem na hranici s katastrem budišovským 485 metrů nad mořem, naopak nejnižší bod je hladina řeky Oslavy na hranici s katastrem vanečským 374 m. Vrcholy máme: Čertova ruka 483, Na Křibech 473, Žákův kopec 472, Roušův kopec 463 m.n.m.
  Po hranici katastru asi 2,5 km teče řeka Oslava. Vodní plochy: dva rybníky v Klementicích a Kamenné, dále víceúčelová nádrž, zbytek zatopeného lomu a jezírko (Šebkův žlíbek).


  Nahoru
  SPOLKY

  Sbor dobrovolných hasičů
  Hasiči

  Myslivecké sdružení (nemá www stránky)
  Myslivci


  Kameňáci občanské sdružení
  kameňáci
  Nahoru
  mapa