Úřední deska 2020


POPLATEK ZA ODPAD JE SPLATNÝ NEJPOZDĚJI DO 31. SRPNA PŘÍSLUŠNÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU - odkaz

datum zveřejnění dokument
8. ledna 2020 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
2. ledna 2020 Finanční úřad - oznámení

GDPR


Rozpočet obce pro rok 2020


Obecně závazná vyhláška č. 1/2019  stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů a nakládání se stavebním odpadem.  


Obecně závazná vyhláška č. 2/2019  o místním poplatku ze psů.


Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o zrušení obecně závazných vyhlášek. 


31.1.2018 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2022.


26.2.2016 Územní plán 1 2 3 4 5 6 7     

 
25.1.2016 Nařízení č.1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje.


1.1.2016 Jednací řád


15.4.2018 Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb.


1.1.2016 Provozní řád tělocvičny


1.1.2016 Rozvojový plán obce Kamenná na období 2016 - 2020