Úřední deska 2020


POPLATEK ZA ODPAD JE SPLATNÝ NEJPOZDĚJI DO 31. SRPNA PŘÍSLUŠNÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU - odkaz

datum zveřejnění dokument
20. ledna 2020 Rozpočet obce na rok 2020
20. ledna 2020 Usnesení č.1
20. ledna 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva
20. ledna 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 12
14. ledna 2020 Městský úřad Třebíč - opatření obecné povahy
10. ledna 2020 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
10. ledna 2020 Rozhodnutí o povolení ke kácení

GDPR


Rozpočet obce pro rok 2020


Obecně závazná vyhláška č. 1/2019  stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů a nakládání se stavebním odpadem.  


Obecně závazná vyhláška č. 2/2019  o místním poplatku ze psů.


Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o zrušení obecně závazných vyhlášek. 


31.1.2018 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2022.


26.2.2016 Územní plán 1 2 3 4 5 6 7     

 
25.1.2016 Nařízení č.1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje.


1.1.2016 Jednací řád


15.4.2018 Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb.


1.1.2016 Provozní řád tělocvičny


1.1.2016 Rozvojový plán obce Kamenná na období 2016 - 2020