Úřední deska 2019


POPLATEK ZA ODPAD JE SPLATNÝ NEJPOZDĚJI DO 31. SRPNA PŘÍSLUŠNÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU - odkaz

datum zveřejnění dokument
22. března 2019 Městský úřad Třebíč - oznámení
22. března 2019 Schválené rozpočtové opatření č.1
9. března 2019
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kamenná
9. března 2019

Návrh závěrečného účtu obce Kamenná

9. března 2019 Mikroregion Horácko dokument 1, dokument 2dokument 3dokument 4dokument 5
2. března 2019

Svazek obcí pro komunální služby: Návrh závěrečného účtu

2. března 2019

Svazek obcí pro komunální služby: Návrh rozpočtu

2. března 2019

Svazek obcí pro komunální služby: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2. března 2019

Svazek obcí pro komunální služby: Zpráva auditora

25. února 2019 Rozhodnutí
15. února 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
13. února 2019

O veřejném projednání návrhu územního plánu Dolní Heřmanice

7. února 2019

Oznámení o zahájení řízení

31. ledna 2019 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
23. ledna 2019 Záměr - koupě pozemku
23. ledna 2019 Záměr - pachtovní smlouva
23. ledna 2019 Rozpočet obce pro rok 2019
23. ledna 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
23. ledna 2019 Schvélené rozpočtové opatření 31.12.2018
15. ledna 2019

Městský úřad Třebíč - veřejná vyhláška

11. ledna 2019 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
8. ledna 2019 Revize katastru nemovitostí
3. ledna 2019 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

GDPR
Rozpočet obce pro rok 2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku ze psů.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015  stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů a nakládání se stavebním odpadem. 
31.1.2018 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2022
26.2.2016 Územní plán 1 2 3 4 5 6 7      
25.1.2016 Nařízení č.1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje
1.1.2016 Jednací řád
1.1.2016 Obecně závazná vyhláška - 2/2015 odpady
15.4.2018 Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb.
1.1.2016 Provozní řád tělocvičny
1.1.2016 Rozvojový plán obce Kamenná na období 2016 - 2020