Úřední deska 2018


POPLATEK ZA ODPAD JE SPLATNÝ NEJPOZDĚJI DO 31. SRPNA PŘÍSLUŠNÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU - odkaz

datum zveřejnění dokument
12. dubna 2018

Svazek obcí pro komunální služby-oznámení dle zák č. 250/2000 Sb.

12. dubna 2018 Schválené rozpočtové opatření č.1
5. dubna 2018 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
28. března 2018 HORÁCKO - ekologický mikroregion - valná hromada a výsledek auditu
16. března 2018
Rozhodnutí o kácení dřeviny
8. března 2018 Svazek obcí pro komunální služby-zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb.  a   zpráva auditora
8. března 2018 Návrh závěrečného účtu Obce Kamenná
8. března 2018 Městský úřad Třebíč - Dílčí část územní studie krajiny
1. března 2018 Oznámení o zahájení řízení
31. ledna 2018 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2022
31. ledna 2018 Rozpočet obce pro rok 2018
31. ledna 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 25.1.2018
23. ledna.2018 Zpětný odběr pneumatik
23. ledna.2018 Městský úřad Třebíč - veřejná vyhláška
18. ledna.2018 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
16. ledna.2018 Schválené rozpočtové opatření č.15
16. ledna.2018 Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta ČR
14. ledna. 2018 Městský úřad Třebíč - les
12. ledna.2018 Schválené rozpočtové opatření č.14
4. ledna.2018 Schválené rozpočtové opatření č.13

Rozpočet obce pro rok 2018
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku ze psů.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015  stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů a nakládání se stavebním odpadem. 
31.1.2018 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2022
26.2.2016 Územní plán 1 2 3 4 5 6 7      
25.1.2016 Nařízení č.1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje
1.1.2016 Jednací řád
1.1.2016 Obecně závazná vyhláška - 2/2015 odpady
1.1.2016 Povinné informace podle zákona č.106/1999Sb. - informace ; žádost o poskytnutí informace ; výroční zprávy ; zveřejňování informací ;
15.4.2018 Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb.
1.1.2016 Provozní řád tělocvičny
1.1.2016 Rozvojový plán obce Kamenná na období 2016 - 2020