Úřední deska 2018


POPLATEK ZA ODPAD JE SPLATNÝ NEJPOZDĚJI DO 31. SRPNA PŘÍSLUŠNÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU - odkaz

datum zveřejnění dokument
31. ledna 2018 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2022
31. ledna 2018 Rozpočet obce pro rok 2018
31. ledna 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 25.1.2018
23. ledna.2018 Zpětný odběr pneumatik
23. ledna.2018 Městský úřad Třebíč - veřejná vyhláška
18. ledna.2018 Návrh programu zasedání zastupitelstva obce
16. ledna.2018 Schválené rozpočtové opatření č.15
16. ledna.2018 Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta ČR
14. ledna. 2018 Městský úřad Třebíč - les
12. ledna.2018 Schválené rozpočtové opatření č.14
4. ledna.2018 Schválené rozpočtové opatření č.13

31.1.2018 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2022
31.3.2017  Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb. 1
26.2.2016 Územní plán 1 2 3 4 5 6 7      
25.1.2016 Nařízení č.1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje 1
1.1.2016 Jednací řád 1
1.1.2016 Obecně závazná vyhláška - poskytování informací 1 2
1.1.2016 Obecně závazná vyhláška - 2/2015 odpady 1
1.1.2016 Povinné informace podle zákona č.106/1999Sb. 1
1.1.2016 Provozní řád tělocvičny 1
1.1.2016 Rozvojový plán 1