Úřední deska - dokumenty 2004

Zápisy ze zasedání

2004 8.1. 5.2. 4.3. 1.4. 6.5. 3.6. 15.7. 5.8. 2.9. 30.9. 4.11. 2.12.  


Vyhlášky


Vyhláška 2/2002 ze dne 6.12.2001
Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhláška 1/2002 ze dne 6.12.2001
Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Kamenná a Klementice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Ostatní dokumenty

 Rozpočet 2004
Rozpočet na rok 2004.

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2004.

Rozpočet 2003
Návrh rozpočtu na rok 2003.

Návrh rozpočtu
Rozpočet na rok 2003.

Usnesení ze dne 7.11.2002
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.