Úřední deska - dokumenty 2003

Zápisy ze zasedání

2003 2.1. 6.2. 6.3. 3.4. 8.5. 5.6. 3.7. 7.8. 4.9. 2.10. 6.11. 4.12.  


Vyhlášky


Vyhláška 2/2002 ze dne 6.12.2001
Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhláška 1/2002 ze dne 6.12.2001
Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Kamenná a Klementice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.


Ostatní dokumenty

Rozpočet 2003
Návrh rozpočtu na rok 2003.

Návrh rozpočtu
Rozpočet na rok 2003.

Usnesení ze dne 7.11.2002
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.