Aktuality - Archív roku 2003
20. prosince 2003 Dětská merenda
 
V hospodě Na kopečku proběhla vánoční merenda pro děti. Hospoda byla zcela naplněna (35 dětí a 20 dospělých). Děti se účastnili různých soutěží, ti menší si řádně zatančili. Na závěr byla losována bohatá tombola. I tuto akci uspořádali hasiči za finanční podpory Obce.
5. prosince 2003 Mikuláš
 
Stejně jako každý rok navštívil Kamennou a Klementice Mikuláš, anděl a čerti.
4. prosince 2003 Zasedání zastupitelstva
 
Proběhlo zasedání zastupitelstva obce. Viz zápis ze zasedání.


6. listopadu 2003 Zasedání zastupitelstva
 
Proběhlo zasedání zastupitelstva obce. Viz zápis ze zasedání.


29. října 2003 Úmrtí
 
Ve věku nedožitých 91 let zemřel nejstarší občan Břetislav Vrba, Kamenná č.p. 2.
parte.

26. října 2003 Kontrola užívání obecních pozemků
 
Místostarostou obce byla provedena avizovaná kontrola užívání obecních pozemků. Občané byli již na jaře vyzváni, aby odstranili různé skládky materiálů (písek, palivové dříví, řezivo, kameny aj.), které dlouhodobě bez povolení skladují na obecním pozemku. Konkrétní občané z Kamenné, kteří dosud neuklidili okolí svých domků byli vyzváni, aby tak učinili nejpozději do jara r. 2004.


2. října 2003 Zasedání zastupitelstva
 
Proběhlo zasedání zastupitelstva obce. Viz zápis ze zasedání.


28. září 2003 Drakyáda
 
SDH opět zásluhou manželů Procházkových uspořádal dne 28. 9. drakyádu. Akce, která se uskutečnila na louce a poli Pod Bočkem, se zúčastnilo asi 40 lidí, zejména rodičů a jejich dětí, kteří pouštěli vcelku úspěšně asi 15 draků. Děti obdrželi sladkou odměnu. Vyskytl se i jeden náruživý rybář, který svým vnučkám pouštěl draka na rybářském prutu! Při akci byl nalezen na poli zbytek balónku s připevněnou adresou, který byl vypuštěn až v rakoukém Reichenthalu.
13. září 2003 Vykradení kanceláře OÚ
 
V noci z 12 na 13. září 2003 byla vykradena kancelář Obecního úřadu v Kamenné. Ztratil se scaner v hodnotě cca 3000 Kč. Byly vypáčeny dvoje dveře a okno. Rovněž byly vypáčeny dveře v dílně za kulturním domem, kterou má pronajatou pan Bohuslav Marek. Případ šetří Policie České republiky.


11. září 2003 Svoz odpadu
 
Proběhl svoz nebezpečného odpadu.


4. září 2003 Zasedání zastupitelstva
 
Proběhlo zasedání zastupitelstva obce. Viz zápis ze zasedání.


31. srpna 2003 Dětské soutěžní odpoledene
 
SDH zásluhou manželů Procházkových uspořádal na koupališti pro děti soutěžní odpoledne. 10 soutěžních disciplín plnilo asi 20 místních dětí a pak pro pobavení své i svých ratolestí si vyzkoušeli všechny disciplíny i rodiče.25. srpna 2003 Úmrtí
 
Ve věku 69 let zemřel Jiří Votoupal, Kamenná č.p. 23.
parte.

7. srpna 2003 Zasedání zastupitelstva
 
Proběhlo zasedání zastupitelstva obce. Viz zápis ze zasedání.


3. srpna 2003 Pouť
 
Se 14-ti denním předstihem se slavila v Klementicích i Kamenné pouť. Po několika desítkách let (nebo vůbec poprvé?) zavítal na vzorně uklizenou náves lunapark pana Hábicha z Třebíče.Dopoledne sehráli za úmorného vedra na louce za Markovýma čp. 76 fotbalové utkání ženatí proti svobodným. Svobodní zvítězili 5 : 2. Přišlo i cca 30 diváků.Odpoledne prošel obcí početný průvod mládeže za doprovodu hudby. Večer uspořádali hasiči v kulturním domě taneční zábavu se skupinou Combo. Na místní poměry byla vysoká účast občanů.


1. srpna 2003 Tradiční sousedské posezení
 
Tradičního předpouťového pátečního posezení se na vysečeném areálu koupaliště zúčastnilo cca 100 lidí. Šenk zajistili místní hasiči, valice kvalitně vyhrávala hudba Equisport Třebíč. Prodávaly se výborné uzené makrely V. Baránka.
24. července 2003 Oprava koryta potoka
 
Od 24. 7. 2003 započaly práce na opravě koryta potoka Kameňák ve Žlebě. Akci inicioval Obecní úřad Kamenná, ale investorem jsou Lesy České republiky, generálním dodavatelem je firma Proles Brno. Stavbu tarasu z místího kamene prováděla na pravé straně koryta potoka stavební firma Orság z Města Albrechtice.
23. července 2003 Nová střecha na OÚ a KD
 
Firma Pokrývačství Mrňa z Ptáčova dokončila 23. 7. 2003 výměnu střešní krytiny na budově Obecního úřadu i kulturního domu v Kamenné. Původní pálená taška byla z roku 1958, kdy byl objekt postaven. Vzhledem k tomu, že při větších deštích do budovy místy zatékalo a střecha byla na hranici životnosti, bylo nutno toto bezodkladně řešit. Na pořízení této nové betonové krytiny KM-Beta byl přijat úvěr ve výši 674 000 Kč.
5. července 2003 Opékání selete
 
Místní sbor dobrovolných hasičů uspořádal na koupališti opékání selete. Přestože bylo deštivé a větrné odpoledne, večer se počasí umoudřilo, takže se akce účastnilo asi 90 lidí.
3. července 2003 Zasedání zastupitelstva
 
Proběhlo zasedání zastupitelstva obce. Viz zápis ze zasedání.


22. června 2003 Žehnání křížů
 
Proběhlo žehnání dvou křížů v katastru obce. Fotoreportáž na stránkách Budišova.


13. a 14. června 2003 Referendum o vstupu do EU
 
V těchto dnech proběhlo referendum o vstupu ČR do EU. Zúčastnilo se 113 ze 188 voličů (60,1%).
 • Pro vstup do EU bylo 73,9%
 • Proti vstupu 26,1%

 • 5. června 2003 Zasedání zastupitelstva
   
  Proběhlo zasedání zastupitelstva obce. Viz zápis ze zasedání.


  1. června 2003 Den dětí
   
  U příležitosti Dne dětí uspořádalo SDH Kamenná za přispění obce pro místní děti cestu Z pohádky do pohádky. Start byl v areálu koupaliště a cíl v hospodě, kde na děti čekala limonáda a špekáček, který si většinou za pomoci rodičů opekly u hospody na ohni. Akce byla opět skvěle organizována a nakonec se umoudřilo i počasí.

  Pokud chcete větší foto, tak na ně klikněte.


  13. května 2003 Úmrtí
   
  Ve věku nedožitých 72 let zemřel Zdeněk Šťastný, Kamenná č.p. 71.
  parte.


  8. května 2003 Zasedání zastupitelstva
   
  Proběhlo zasedání zastupitelstva obce. Viz zápis ze zasedání. 7. června proběhne malý turnaj v nohejbale na hřišti v areálu koupaliště. Zúčastní se dvě družstva Okresního volejbalového svazu a místní mužstva. Rovněž budou sehrány zápasy ve stolním tenise. V červnu (asi 22.) budou vysvěceny obecní kříže na návsi a na místě bývalého Křížova kříže u silnice k Tasovu.


  8. května 2003 Úklid koupaliště
   
  Od 8:00 probíhal úklid koupaliště v Kamenné.


  30. dubna 2003 Čarodejnice
   
  Proběhlo tradiční pálení čarodejnic.

  Pokud chcete větší foto, tak na ně klikněte.  17. dubna 2003 Úklid
   
  V odpoledních hodinách proběhl úklid v Klementicích před "Nocležkou".
  Pokud chcete větší foto, tak na ně klikněte.
  účastníci akce  3. dubna 2003 Zasedání zastupitelstva
   
  Proběhlo zasedání zastupitelstva obce. Viz zápis ze zasedání.


  15. března 2003 Dětský karneval
   
  SDH Kamenná uspořádal od 16:00 hodin v místní hospodě dětský karneval. Opět velmi vydařená akce, které se zúčastnila spousta dětí (ve většině případů maskovaných :-)). Pro děti byla připravena řada soutěží a reprodukovaná hudba. Vyvrcholením večera bylo losování tomboly po 18 hodině.

  Pokud chcete větší foto, tak na ně klikněte.
  kdo právě nesoutěžil, alespoň se zaujetím pozoroval bramborobraní s papírovými imitacemi mezi soutěžemi se tančilo: tradiční Mašinka
  Drak Šerif ...a Kouzelník
  menší tancovali větší si našli čas na partičku šachu ...nebo hlídání cen do tomboly
  krásná cikánka kdo neměl masku byl mumifikován pohodlnější forma umožňující částečný pohyb
  zapojili se i ti úplně nejmenší - Karkulka ... a Batman hlavní organizátor Milan Procházka při losování tomboly


  13. března 2003 Svoz nebezpečného odpadu
   
  V dopoledních hodinách proběhl svoz nebezpečného odpadu viz podrobný popis.
  Stanoviště: Kamenná - u kapličky, Klementice - před nocležkou.


  6. března 2003 Zasedání zastupitelstva
   
  Proběhlo zasedání zastupitelstva obce. Viz zápis ze zasedání.


  21. února 2003 Úmrtí
   
  Ve věku nedožitých 100 let zemřela nejstarší občanka obce paní Růžena Vávrová, Klementice č.p. 11.
  parte.

  6. února 2003 Zasedání zastupitelstva
   
  Proběhlo zasedání zastupitelstva obce. Viz zápis ze zasedání. Mimo jiné byl schválen rozpočet obce na rok 2003 (je koncipován jako vyrovnaný). Dále byly projednávány detaily opravy střechy kulturního domu a její financování.


  prosinec 2002 Foto CD
   
  Byla sestavena fotokronika všech lidí a domů z Kamenné a Klementic. Fotokronika byla sestavena z fotografií, které pořídil v roce 1988 pan František Nováček (č.p.10).

  V roce 2002 vydala Obec Kamenná na CD nosiči společně:
 • Fotoalbum všech rodin a všech domů v obci Kamenné z roku 1952, které vyfotografoval Čeněk Čermák, ředitel národní školy v Kamenné a obecní kronikář. Originál je uložen na Obecním úřadě v Kamenné.
 • Školní kroniku obecné školy v Kamenné I. díl - roky 1882 až 1934, kterou postupně psali: Jan Řezníček, nástup 1882, Vincenc Koblitz 1887, Richard Tuscher 1897, Theodor Pelikán 1901, Růžena Vebrová 1924, František Matoušek 1927, Jaroslav Čeloud 1931. Originál je uložen v Okresním archivu v Třebíči.
 • Zájemci o prohlédnutí fotokroniky z roku 1988 nebo o koupi CD nosiče (v ceně 200 Kč) se mohou přihlásit u místostarosty Ladislava Eichlera.


  2. ledna 2003 Zasedání zastupitelstva
   
  Proběhlo zasedání zastupitelstva obce. Viz zápis ze zasedání. Mimo jiné byl navrhnut rozpočet obce na rok 2003 (je koncipován jako vyrovnaný).


  1. ledna 2003 Novoroční setkání
   
  OhňostrojV 0:30 se uskutečnilo tradiční Novoroční setkání občanů na návsi. Při této příležitosti byl odpálen ohňostroj.