Úřední deska - dokumenty 2002

Zápisy ze zasedání

2002 7.2. 7.3. 4.4. 6.6. 4.7. 1.8. 5.9. 3.10. 7.11. 9.12.Vyhlášky


Vyhláška 2/2002 ze dne 6.12.2001
Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhláška 1/2002 ze dne 6.12.2001
Obecně závazná vyhláška obce Kamenná o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Kamenná a Klementice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Ostatní dokumentyUsnesení ze dne 7.11.2002
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.