Hospodářstvízemědělství:


ZD Budišov (nemají www stránky)

V obci působí Zemědělské družstvo Budišov, které u nás obdělává většinu zemědělské půdy a provozuje zde porodnu prasnic.  
Kamenolom

DVP,družstvo Pyšel (nemají www stránky)
Nemalou část zemědělské půdy obhospodařuje DVP,družstvo Pyšel. Živočišnou výrobu zde nemá.
Kamenolom

Drobné chovy
Po prohlídce místních dvorů a zahrad  by se našlo stádo daňků, koně, několik koz, prasata, krůty, slepice, holubi, králíci a další havěť.průmysl:

Granit ZEDNÍČEK s.r.o.
Těžbou a zpracováním kamene se zabývají Jindřich a syn Ing.Zbyněk Zedníčkovi, Kamenná čp.42. 
Kamenolom

Pila Krejčí
Těžbou a zpracováním dřeva se zabývají Miroslav Krejčí, Hodov čp.5 a jeho bratr Josef Krejčí, Studnice čp.25.
Pila


HortStav
Ing. Přemysl Hort z Kamenné čp.14 založil stavební firmu zapsanou v Brně.
HortStav